Nytt

Den innvandringsdrevne befolkningsøkningen i Norge vekker bekymring med tanke på at nordmenn ganske snart vil være i mindretall i Oslo.

Fredag 1.juni har Ola Nordahl, leder i hovedutvalg for teknikk og miljø, Ås, skrevet et debattinnlegg om bekymringer om hvordan hjembygda kan bli forvandlet til det ugjennkjennelige pga befolkningsveksten. Det handler ikke om fremmede kulturer.

Oslo sett fra Ås

Stor-Oslo. Tilbudene og presset fra storbyen oppleves ofte mer som en trussel enn som en styrke for vårt lokalmiljø.

————————–

Oslo har knapt nok vokst siden 1950. I 1951 hadde Oslo ifølge Statistisk sentralbyrå 434 000 innbyggere. I dag er de 613 285, en vekst på 40 prosent. Samtidig har befolkningen i Ås vokst fra 4783 til 17284, eller 360 prosent. I Akershus var veksten 300 prosent. Det er altså i omegnskommunene befolkningen har vokst de siste 60 årene.

—————————-

Og nå vil Butenschøn attpåtil bygge i våre skoger, fordi Oslo har fått lovbeskyttelse av sin egen mark. Og de vil bygge på jordene våre, her i landets kornkammer.

I Ås er 40 prosent av arealene åker. Det vil si produktiv jord der det dyrkes korn som blir til mat. Åkerjorden ligger som fine grønne tunger helt inn i sentrum, vi har klart å ta vare på den gjennom årtier med vekst. I Oslo kommune er 2 prosent av arealet dyrket mark. De 350 gårdsbrukene Butenschøn begeistret skriver om at Oslo fikk tilgang til ved sammenslåingen med Aker i 1948 er nedbygd, og Oslo leverer i dag knapt nok noe folk kan leve av.

I Ås kommune har vi små, fragmenterte skoger. Dette er viktige nærområder som utgjør vår «Marka». Men de har ikke annet vern enn det vi gir det selv. Sett fra Oslo og Butenschøn er det irrasjonelt at det ikke bygges der. Vi anstrenger oss for å finne egnede områder for utbygging, og har til i dag lykkes nokså godt med det. Det er likevel en økende utfordring å finne egnede utbyggingsarealer. Vi får for eksempel ikke lov av Fylkesmannen å bygge ut boligfelt som er mer enn 1 km fra Ås stasjon.

Befolkningsveksten applauderes av ledende politikere, men er den ønsket av folket?

http://www.aftenposten.no/meninger/Oslo-sett-fra-As-6840988.html