Nytt

Kalmar län har fått en større tilstrømning av flyktninger sammenlignet med i fjor. 2.940 flyktninger i 2013. Så langt i år er tallet steget til 4.037. Hvor skal alle bo? En stor utfordring, sier länsråd Malin Almquist.

Förra året tog Kalmar län emot 2.940 flyktingar. I år har antalet på bara tio månader ökat till 4.037 enligt statistik från migrationsverket. Det är en ökning med 37 procent. Det stora antalet kommer också avspeglas i antalet som efter asylprövning kommer att bli kommunplacerade.

– Ja, vi står inför stora utmaningar. I år har vi fördubblat antalet som blir kommunplacerade men som det ser ut nu kommer vi öka antalet platser, säger länsrådet Malin Almqvist.

Länsstyrelsen menar att det största problemet är fortfarande att få fram bostäder och de lägger nu in en extra växel för att ordna boende.

Lykke til Kalmar län.

http://www.barometern.se/kalmar/nya-flyktingar-i-kolboda/