Kort

Frp-lederen administrerer en økt olje­penge­bruk som departementet hennes sier inne­bærer økt arbeids­innvandring. Dag og Tid