Kort

For det vel det Arnfinn Mauren vil understreke i omtalen av Sverre Mørkhagens trebindserie om nordmenns utvandring til Amerika. «Vi er ikke noe bedre enn dagens innvandrere i Norge» er budskapet. Men nordmenn ble ikke møtt av NAV. Nødt til å gripe enhver anledning Aftenposten?