Hvor kommer grusomheten til Den islamske staten fra? Ligger det en hensikt bak? Abu Bakr Al-Baghdadi og hans menn ser ut til å følge en godt beskrevet strategisk plan. Den står beskrevet i en bok som detaljert forklarer hvordan bestialitet kan benyttes i krig. Reporter Abdou Bouzerda har sammen med anerkjente eksperter lest håndboken «Grusomhetens manual» (The Management of Savagery) og delt funnene i radioprogrammet «Bureau Buitenland» (Byrå utland) av den nederlandske kringkasteren VPRO sendt den 2. september 2014.

«Noen som tidligere har deltatt i jihad forstår at det ikke handler om noe annet enn vold, brutalitet, terror og å skremme og slakte andre mennesker. Han vil ikke kunne fortsette jihad med en svak karakter, dette vil ikke hjelpe ham i å rekruttere andre for jihad, heller ikke i å utføre operasjoner, siden mykhet er en av de viktigste årsaken til at jihad svikter. Det er bedre at de som har tenkt å delta i jihad og som er milde, holder seg hjemme.» (side 31)

 

Boken leses som en blåkopi for mye av det som skjer i Midtøsten nå. Ifølge arabist Pieter van Ostaeyen blir dette veikartet skrevet av Abu Bakr Naji direkte fulgt av IS. Dette fremgår også av den nyeste elektroniske utgaven av det engelske magasinet Dabiq av denne gruppen. Tidligere MI6 offiser Alastair Crooke går så langt som å si at det er umulig å forstå trusselen fra den islamske staten, uten å lese boken. Forsvar spesialist Peter Wijninga ser også klare paralleller med hva som skjer i Irak. Erobringen av Mosul er i stor grad gjort etter taktikken beskrevet i Grusomhetens manual.

«Hvorfor kaller vi det management av grusomhet og ikke management av kaos? Bildet er generelt sett også kaos, men her handler det spesielt om en region som er karakterisert av barbari. Akkurat som tilfellet var i Afghanistan før Taliban tok makten. Et område som er underlagt jungelens lov i sin primitive form, hvor de troende og fornuftige blant de vantro, lengter etter styring av denne grusomheten. De vil akseptere et hvert regime som kan gjøre dette, uansett om det er troende eller vantro som står bak. Men, når de vantro lykkes å administrere barbariet, er det mulig at regionen sklir ned til enda mer grusomhet.» (side 11)

 

«Kvalifiserte offiserer vil bli brukt for beskyttelse av økonomiske sentre og herskere. Derfor er store hærer noen ganger strukturelt svake, og lett å angripe for deretter å stjele mye våpenmateriell. Folk vil se hvordan troppene flykter. På dette tidspunktet vil kaos og grusomhet starte, og folk vil begynne å lide på grunn av manglende sikkerhet.» (side 20)

 

 

«Det er et viktig prinsipp som gjelder for hærer generelt: Hvis vanlige hærer konsentrerer seg om ett spesifikt sted, så mister de kontrollen. Og omvendt, hvis de sprer seg, mister de sin slagkraft.» (s. 20)

 

Ekspert på feltet salafist jihadisme, Joas Wagemakers, kaller det en innflytelsesrik bok. Wagemakers understreker den sekulære tilnærming i analysen av dokumentet:

«Denne Abu Bakr Naji har gjort sine hjemmelekser og har lest mye. Noe som sjefene for kalifatet utnytter til det fulle. Boka har forøvrig eksistert allerede før den islamske staten. Amerikansk etterretning pekte allerede på dens eksistens etter angrepene 9/11.»

Hvem som er forfatteren, er ennå ikke kjent, ifølge Wagemakers. Det er heller ingen andre publikasjoner kjent av samme forfatter. Blandt ekspertene spekuleres det i at boken kan ha flere enn enn én forfatter.

Under utarbeidelse av dette bidraget ble den amerikanske fotografen James Wright Foley henrettet som hevn for de amerikanske luftangrep på den islamske staten. Vårt ekspertpanel peker til følgende avsnitt fra boken:

«Når det gjelder situasjonen der vi står overfor problemet med luftangrep fra korsfarer eller frafallen, i områder som vi kontrollerer: gjengjeldelses-politikken bør skremme fienden og la ham overveie et neste angrep tusen ganger fordi han vil forstå at han vil betale en pris for det.» (s. 32)

 

Det snakkes også om propagandafilmen: «Lyden av sverd». En populær film på en time full av drap og drive-by shootings med et klart mål om å skape absolut frykt hos folk. En annen effekt vil være at eventuelle eksisterende hærer enten vil velge å legge ned våpnene og flykte eller slutte seg til IS. Dette er nøyaktig det som har skjedd i Irak.

Grusom vold er virkelig nødvendig for å skremme folk.

«Vi opplever nå de samme forholdene som rett etter profetens død. Fred være med ham. Perioden med frafall og lignende hendelser som de troende ble konfrontert med i begynnelsen av jihad. Vi trenger slakting og tiltak som mot «Banu Qurayza» og andre.

Vi trenger å polarisere de utvalgte blant de unge i vår nasjon. Og den beste måten å gjøre det på er å rasjonelt rettferdiggjøre våre operasjoner ved islamsk lov. Når det er grusomhet i de områdene vi har kontroll over, eller i de nærliggende områdene, vil det automatisk oppstå polarisering mellom folk som bor i disse områdene. Folk vil, i søken etter sikkerhet, stille seg bak de store lederne i landet. Et parti, en jihadist-organisasjon eller restene av en gammel hær eller politiet. » (s. 47)

 

Polarisering svekker borgere og i deres lengsel etter sikkerhet vil flere og flere innbyggere velge den islamske staten. Rekruttering av nye soldater og tyveri av våpen spiller en viktig rolle i den sekulære tilnærming til Management gjennom grusomhet. Men det understrekes også at jihad har både en åndelig og en praktisk side som er uløselig knyttet sammen.

 

 

«I Allahs navn, den barmhjertige. O Profet, oppforde de troende til å kjempe. Hvis det er tjue blant dere som holder ut, vil de overvinne to hundre. Og hvis det er hundre, vil de slå tusen av de vantro, fordi de er et folk som ikke vil forstå. »

Den hellige Koranen, Sura 8, vers 65

Boken antisiperer også mulig avvisning av ekstremister ved å understreke at så lenge volden er legitimert av sharia, er det ikke et problem. Politikk skal ikke gå mot Sharia, men politikk er ikke begrenset til det som står i sharia.

Boken Management gjennom grusomhet er også tilgjengelig på engelsk og kan leses på webloggen til forskeren Aaron Y.Zelin*. Bidraget av «Bureau Buitenland» har brukt den opprinnelige arabiske versjonen av dokumentet som også er tilgjengelig på Internett.

 

 

 

Abdou Bouzerda er freelance journalist for «Bureau Buitenland» et radioprogram laget av den nederlandske kringkasteren VPRO.

* The Management of Savagery (http://azelin.files.wordpress.com/2010/08/abu-bakr-naji-the-management

 

 

Legg merke til at kringkastingsorganisasjonen VPRO traditionelt hører hjemme nok så langt på den venstre siden av den politiske skalaen.

Bouzerda var for fem år siden fortsatt en militant muslimaktivist. Han er IS-ekspert og har detaljert kunnskap om hva IS vil og varsler om dette gjennom sitt journalistiske arbeid.

Abdoulmouthalib Bouzerda ble født i 1978 i Arnhem. Hans far Ahmed (78) kom til Nederland som gjestearbeidere, mor Fatima (72) var en husmor. Hans familie kommer fra Taourirt, i østlige Marokko nær byen Oujda, på den algeriske grensen. Først på videregående skole kom han i kontakt med nederlandske barn. Abdou var leder av den nederlandske avdelingen av den arabiske European League i 2008 og 2009. Han er advokat og har jobbet som freelance journalist for VPRO radio i noen år nå. Kjæresten hans er marokkansk. Bouzerda besøker noen ganger den marokkanske Al Fath Mosque i Arnhem. Moskeen opposisjonerer, ifølge ham, mot radikalisering, men har sett flere medlemmer av det marokkanske samfunnet reise til Syria.