Gjesteskribent

Al Qadeas sjefsteoretiker, Sheik Abu-Bakar Naji, går i en ny bok inn for total krig mot Vesten, der Vesten er svakest, dvs. Europa. Man skal bruke de muslimske miljøene i europeiske byer til å bli samfunn i samfunnet og spre skrekk og gru blant de svake europeerne. USA regnes som for sterkt til å angripe i denne omgang.

Naji utvikler disse tankene i»Governance in the Wilderness» (Edarat al-Wahsh). Under politirazziaer i Saudi-Arabia nylig ble den funnet. Amir Taheri omtaler boken i en artikkel.

Al Qaeda har hatt mange overspente ideer. Men det er interessant at Naji analyserer problemene på islamistisk side, og ser hvordan det kan skapes synergier både blant disse og muslimske kommuniteter som lever blant de vantro.

Naji sier det er mange sirkler av engasjerte muslimer, fra salafister til ikke-voldelige islamister. Men han mener alle har noe til felles. De venter alle på kalifatet. Naji sier muslimer befinner seg i en historisk krisesituasjon, etter at kalifatet ble oppløst i 1924. Nå lever de på «korsfarernes» nåde. Muslimene må samle kreftene. Hver for seg er de for svake.

Naji’s book, written in pseudo-literary Arabic, is meant as a manifesto for jihad. He divides the jihadi movement into five circles – ranging from Sunni Salafi (traditionalist) Muslims (who, though not personally violent, are prepared to give moral and material support to militants) to Islamist groups with national rather than pan-Islamist agendas (such as the Palestinian Hamas and the Filipino Moro Liberation Front).

All five circles are at an impasse, says Naji. Some accept the status quo while hoping to reform it. Others have tried to set up governments in a world dominated by «infidel» powers, and have been forced to abandon Islamic values. Still others failed because they didn’t realize that the only way to win is through total war in which no one feels safe.

Selve beskrivelsen av maktesløshet og ydmykelse er noe som appellereer til mange muslimers æresfølelse og følelse av mindreverd.

Det er mye som minner om Lenin og bolsjevikenes diskusjon om revolusjon i ett land. Naji mener det ikke er mulig å gjøre revolusjon i ett land, da blir overmakten for stor. Krigen må føres over alt.

In Naji’s eyes, it is impossible to create a proper Islamic state in a single country in a world dominated by «Crusaders.» He cites as example the Taliban – which, although a proper Islamic regime, didn’t survive «infidel» attacks and opposition by Afghan elements.

Instead, he says, the Islamic movement must be global – fighting everywhere, all the time, and on all fronts.

Najis skremmende strategi er å sette støtet inn i Vesten, dvs. Europa, hvor en voksende skare muslimer utgjør en viktig base. Han kaller disse områdene utenfor islams hus, for «wilderness», der hvor sharia ikke hersker, lovløse områder.

Now Naji takes that analysis a step further – suggesting that low-intensity war be extended to anywhere in the world with a significant Muslim presence.

Islamists in the «wilderness» must create parallel societies alongside existing ones, Naji says – but not set up formal governments, which would be subject to economic pressure or military attack.

These parallel societies could resemble «liberated zones» set up by Marxist guerrillas in parts of Latin America in the last century. But they could also exist within cities, under the very noses of the authorities – operating as secret societies with their own rules, values and enforcement.

Assosiasjonene som melder seg er de badlands som Al Qada og Taliban har opprettet i grenseområdene i Pakistan.Titusenvis av pakistanere i Europa reiser hvert år på besøk til Pakistan. Det er mange muligheter for å skape connection mellom badlands her og wilderness i Europa. Det er viktig å være oppmerksom på at Al Qaeda har en slik strategi.

Tidligere har bla. Ayman al-Zawahiri gått inn for revolusjon i de arabiske landene. Nå rettes øynene mot Europa:

But they could also take shape in Western countries with large Muslim minorities: The jihadis are to begin by giving areas where Muslims live a distinctly Islamic appearance, by imposing special styles of dress for women and beards for men. Then they start imposing the shariah. In the final phase, they create a parallel system of taxation and law enforcement, effectively taking the areas out of government control.

The «wilderness» will provide the cover for bases for jihad operations. Jihad would be everywhere, rather than in just one or two countries that the «infidel» could hit with superior firepower.

Måten europeerne skal rystes på er ved konstant terror som får nervene deres til å «ryke».

N a notable departure from past al Qaeda strategy, Naji recommends «countless small operations» that render daily life unbearable, rather than a few spectacular attacks such as 9/11: The «infidel,» leaving his home every morning, should be unsure whether he’ll return in the evening.

Naji recommends kidnappings, the holding of hostages, the use of women and children as human shields, exhibition killings to terrorize the enemy, suicide bombings and countless gestures that make normal life impossible for the «infidel» and Muslim collaborators.

Once parallel societies are established throughout the world, they would exert pressure on non-Muslims to submit. Naji believes that, subjected to constant intimidation and fear of death, most non-Muslims (especially in the West) would submit: «The West has no stomach for a long fight.»

I dar al-harb, krigens hus, skal ikke-muslimer føle at kun muslimer er trygge. Det skal skapes en fryktkultur der folk underkaster seg. Man kan ikke unngå å tegne på karikaturstriden og opptøyene i Nigeria etter Isioma Daniels lille uskyldige bemerkning om Profeten og skjønnhetene i Miss World-konkurransen. Vreden ligger der som et utappet arsenal som når som helst kan mobiliseres. Daniel fortalte i en dokumentar at sjefen for den statlige kringkastingen sto frem og sa: «Dette kan muslimer ikke finne seg i. Vi må gjøre noe!» Han var sikkert ikke medlem av Al Qaeda!

Naji ramser opp en rekke sivile mål:

Naji asks jihadis to target oilfields, sea and airports, tourist facilities and especially banking and financial services. He envisages «a very long war,» at the end of which the whole world is brought under the banner of Islam.

Han sier USA er for sterkt for øyeblikket, men at mye kan endre seg med en ny president.


Al Qaeda’s plan B

av Amir Taheri