Amir Taheri er leder av Gatestone Europe. Her er innledningsforedraget hans fra konferansen som nylig ble avholdt i Paris. Taheri beskriver et Frankrike som er mer tolerant enn noe muslimsk land mot egne muslimer. Likevel blir det bebreidet for ikke å være åpen og tolerant nok. Imperialismen har kommet "hjem" og mennesker som per definisjon tilhører de undertrykkede, har en større moralsk rett enn noen europeer. Når islams imperialisme legges på toppen av detet, går Europa "ned". Ikke rart at man ansikt til ansikt med terroren begynner å forkynne at islam betyr fred.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.