UNDER TO DOLLAR OM DAGEN

3 mrd. mennesker lever på under $2 om dagen. Disse aller fattigste øker med 80 millioner flere mennesker hvert år. Er løsningen at fattige mennesker flytter til Vesten?

Hvert år kommer omlag 1 million mennesker til USA (hovedsaklig latinamerikanere) og 1 million til Europa (hovedsaklig fra Afrika & det utvidede Midt-Østen). Da er det fortsatt 78 millioner flere fattige i verden det året. Selv om Europa ett år skulle ta inn hele økningen på 80 millioner mennesker (det samme som hele Tysklands befolkning), ville det ikke redusere antall mennesker som lever på under $2 om dagen. Bare holde antallet stabilt. I ett år.

Når Europa tar inn bare ca. 1 million ikke-vestlige innvandrere (1), hvert år, knaker det i velferdssamfunnene. Men er det de fattigste som kommer til Vesten? Selvsagt ikke. De fattigste har ikke mulighet til å utvandre.

Hele 5,6 mrd. mennesker har en lavere levestandard enn Mexico. De som kommer til Vesten er ofte de mest pågangsrike og bedre utdannede i fattige land. Altså de bedrestilte i de fattige landene. «Legefamiliene» trengs aller mest i Midtøsten eller Vest-Afrika, der de kunne lindre flyktningenes lidelser eller stanse spredningen av ebola (som mest av alt skyldes et anemisk helsevesen).

Med i praksis åpne grenser, og med en verdensbefolkning som øker (i u-land) med 1 milliard hvert 12. eller 13. år (2), er spørsmålet hvor lenge det vil ta før masseinnvandringen, dvs. hjerneflukten av de mest driftige, stanses. Til alles beste, ikke minst for de fattigste landene.

 

(1) Antallet ikke-vestlige innvandrere til Europa er notorisk vanskelig å finne ut. Det er lett å finne tall over innvandrerbefolkninger, men ikke om innvandringen. Eurostat oppgir at 1,7 mill. personer utenfra EU flyttet til EU i 2012. Det er nok de færreste av disse som er amerikanere.
 
(2) Verdensbefolkningen:
1804: 1 mrd.
1927: 2 mrd.
1960: 3 mrd.
1974: 4 mrd.
1987: 5 mrd.
1999: 6 mrd.
2011: 7 mrd.

 

Roy Beck: Immigration, World Poverty

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂