Danmarks tidligere ambassadør til Pakistan Bent Wigotski skriver i Den korte avis at tilstrømningen av syrere til Danmark nå er så stor at det aktualiserer spørsmålet om hvorvidt landet kan fortsette å følge FNs flyktningkonvensjon.

Wigotski peker på noe åpenbart, høyst nødvendig dessverre, nemlig at konvensjonen ble skrevet i en helt annen tid, hvor den ikke avstedkom større problemer. Den tiden er forbi:

Flygtningestrømmen er blevet mangedoblet, det store flertal af asylansøgerne kommer fra lande udenfor den vestlige kulturkreds, hovedparten af dem er i virkeligheden motiveret af ønsket om bedre økonomiske og sociale forhold.

Kostnaden er vedvarende høy:

Fra en række lande og områder er der kommet befolkningsgrupper til os, der ”udmærker” sig ved lav deltagelse på arbejdsmarkedet, stor andel i de sociale ydelser, høj kriminalitet, udpræget afstandtagen fra danske og vestlige normer m.h.t. demokrati, ytringsfrihed, ligestilling mellem kønnene o.s.v. Antisemitisme er de ikke fremmede overfor. Og problemerne er ikke blevet mindre i 2. eller 3. generation.

Problemene ute i verden kan ikke løses ved emigrasjon til Vesten, fremholder Wigotski. Om selvoppholdelsesdriften ikke er helt borte, er konklusjonen nærliggende:

Konventionen kan opsiges med et års varsel. Det ville utvivlsomt fremkalde stærk international kritik, hvis Danmark gik enegang. Men nogen skal af og til være foregangsland.

 

Strømmen fra Syrien vokser så meget, at Danmark nu må overveje at træde ud af FN’s Flygtningekonvention

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂