Denne høsten vil hvite elever for første gang være i mindretall i skolen, skriver leder av Historikerforeningen, James R. Grossman.

This fall, whites will constitute a minority of public-school students in the United States. “Our” past is now more diverse than we once thought, whether we like it or not.

Han mener det er naturlig at historieskrivningen reflekterer mangfoldet og synet på historien endrer seg.

Men det han ikke tar opp er at en innvandrernasjon har behov for en visse idealisme. Hvis historieundervisningen i skolen er opptatt av å fremheve feilene nasjonen begikk, kan lett idealismen forsvinne. Patriotisme krever en viss oppbyggelighet. Hvis den blir borte, hva skal holde nasjonen sammen?

Det samme gjelder norsk historieundervisning.

http://www.nytimes.com/2014/09/02/opinion/the-new-history-wars.html?action=click&contentCollection=Middle%20East&module=MostEmailed&version=Full&region=Marginalia&src=me&pgtype=article