Corriere della Seras Midtøsten-korrespondent Lorenzo Cremonesi har vært i Arbil i irakisk Kurdistan og snakket med kristne flyktninger som i tusenvis holder til der i provisoriske leirer. Situasjonen er prekær, men FN og lokale kristne organisasjoner tar seg av dem som best de kan, og leverer det strengt nødvendige for å overleve. Innkvartering er planlagt i ti kristne skoler i Arbil-forstaden Enkawa. Det hele under oppsyn av Bashar Warda, den lokale erkebiskopen.

irak.erkebiskop.bashar.warda

Han har å gjøre med samfunn som fortsatt er vitale, styrket av en autentisk religiøsitet, og vant til å betrakte prestene som ledere. «Nødsituasjonen vedrører mer enn 100.000 kristne som har flyktet på grunn av de radikale sunnitenes fremmarsj fra Mosul i retning den kurdiske enklaven. Men dette dreier seg ikke bare om personlige dramaer. Det er vår eldgamle kultur for sameksistens med muslimene som blir utslettet. Den fredelige sameksistensen er gått i vranglås. Vi står på terskelen til et Midtøsten som er forskjellig fra det vi alltid har kjent,» utbryter en foruroliget Warda.

De kristne på stedet er ikke lenger rede til å vende det andre kinnet til. Også Arbil kan bli angrepet av de sunni-islamistiske ekstremistene.

Her finnes et desperat rop etter krig. En bønn om hjelp fra kristenheten til mobilisering for troens forsvar. Alle applauderer de amerikanske flyangrepene. «Heldigvis er de kommet. De må utrydde kalifatets kriminelle. La oss håpe at de blir jaget i retning Syria, så de omkommer i ørkenen,» sier kirkens ansvarlige og medlemmene i deres menigheter samstemte. «Men hvorfor bombet ikke amerikanerne før? Og hva er det dere europeere nøler med?»

Både unge og gamle ber om våpen, for å besvare vold med vold. Den kaldeiske erkebiskopen i Mosul er også flyktet til Arbil. Til Cremonesi sier han:

«Våre lidelser i dag er forspillet til det som også dere europeere og kristne i Vesten vil gjennomgå i fremtiden.»

«Vær så snill, prøv og forstå,» utbryter han. «Deres liberale og demokratiske prinsipper teller ikke en døyt her. Dere må tenke grundig over vår virkelighet her i Midtøsten, for i deres land tar dere imot et stadig større antall muslimer. Dere løper også en risiko.»

«Dere mener at alle mennesker er likeverdige. Men det stemmer ikke. Islam lærer ikke at alle mennesker er likeverdige. Deres verdier er ikke de samme.»

Warda ber om at omverdenen legger til rette for de kristnes utvandring fra regionen. Lokalsamfunn som man tidligere ville ha blitt igjen for å forsvare, er borte – sannsynligvis for alltid – og fremtidstroen med.

«Alle sammen ville dra sin vei hvis de kunne.»

For Europa representerer erkebiskopens appell et dilemma: Skal de kristne forsvares der de befinner seg, eller skal man ta imot dem i sine egne samfunn?

Svaret blir vel det sedvanlige ikke-svaret som består i å stikke hoden i sanden.

 

Nel campo dei cristiani stremati