Nytt

Norske medier behandler Mads Gilbert som en sportshelt og identifiserer seg med hans holdninger. Derfor blir det liten debatt på hjemmebane. Når Gilbert møter profesjonell kritikk, blir han sint.

Dagbladet gjør et intervju med Gilbert som er lojalt og underdanig. Referatet av Deadline-intervjuet er sett fra Gilberts synsvinkel. Det får ham til å sammenligne Martin Krasniks intervju med Fox News, og ikke en public service-kanal. Det er noe avslørende riktig i det Gilbert sier, for de store statseide kringkasterne er i større eller mindre grad blitt politisk korrekte.

Men ikke alle er så outrert som Gilbert og NRK.

Krasnik svarer i en artikkel i Aftenposten.no: Bidrar til en fastlåst konflikt. Krasnik ser ingen grunn til å beklage noe som helst. Gilbert er ikke bare lege, han er også aktivist. Derfor må han finne seg i å få sine holdninger belyst. Det ble han provosert av. Det er uprofesjonelt, mener Krasnik.

Han går i rette med Sven Egil Omdal, som mente det var unfair å behandle Gilbert som et maktmenneske.

«En lege som har arbeidet døgnet rundt under de forhold som Gilbert har opplevd, er neppe den type maktmenneske som bør få alle sine motiver, sine opplevelser og sine fakta trukket i tvil», skriver Omdal.

Det er en svært snever oppfattelse av makt det her gis uttrykk for. Mads Gilberts innflytelse på den norske debatten om Midtøsten er åpenbar. Jeg problematiserte ikke hans humanitære arbeid – kun hans holdninger. Gilbert er ikke selv et offer, og representerer heller ikke det «palestinske folk», som han sier han støtter. Han representerer seg selv – og sine holdninger.

At en del av Gilberts tilhengere velger å henge seg opp i Krasniks jødiske bakgrunn, har gitt kritikken en ubehagelig understrøm. Krasnik har nektet å diskutere på de premisser, og Gilbert burde, hvis han ønsket å gjenvinne noe av respekten, ha presisert at det er en side som ikke hører hjemme i en offentlig debatt.

 

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Bidrar-til-en-fastlast-konflikt-7660532.html#.U-OLclZMYuJ