Kort

Den islamske staten (IS) har ikke bare tatt til fange tyrkisk diplomatisk personell i Mosul, de operer nå i Tyrkia og er en trussel mot den Tyrkiske staten. Al-Monitor