Nytt

Sjefen for E-tjensten, Kjell Grandhagen, sier etterretningen hadde informasjon om truslene mot Norge en uke før de ble kjent, og de kom fra ulike kanter.

Tjenestene forsøkte å «ta ned» trusselen, men da de ikke lyktes med det, valgte de å varsle offentligheten.

Grandhagen sier Norge frykter at Syria-farerne har fått ordre om i all stillhet å vende hjem og danne sovende celler som er klare til å gå til aksjon når de får ordre om det.

Det andre scenariet er at de danner kontaktnettverk på egen hånd og går til aksjon når de føler situasjonen tilsier det.

Den tredje mulighet er enkeltpersoner som går til aksjon på egen hånd.

– Det har vi sett tilfeller av i Frankrike og Belgia, begge ganger mot jødiske mål.

Grandhagen sier E-tjenesten tar ISIS meget alvorlig. Han bruker ord om dem som islamofile vil ha vanskeligheter med:

 

– Men hvorfor skal de komme hit?

– Det er alltid vanskelig å spekulere i motiv. Vi vet at disse organisasjonene generelt bærer et hat til Vesten og vestlige verdier. Ikke nødvendigvis at Norge er i en særstilling, men vi er blant de landene som er utsatt, poengterer Grandhagen.

 

http://www.nrk.no/norge/frykter-sovende-syria-celler-1.11859646