Nytt

Kjell Grandhagen (62) er pensjonert generalløytnant i Hæren og var sjef for Etterretningstjenesten fra 2010 til 2016.

Tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen er bekymret for om Europa klarer å håndtere utfordringene som venter, blant annet returnerende fremmedkrigere.

Noen av disse utfordringene er truslene fra Russland, at fremtidens konflikter vil bli utkjempet i det digitale rom og at ungdom blir rekruttert og overbevist om farlige ideologier over nett, skriver Dagbladet.

Eks-offiseren trekker fram personer som blir fjernradikaliserte, de som aldri har vært i Syria eller deltatt i terror i det hele tatt, men som bruker enkle virkemidler og utfører terrorhandlinger på eget initiativ.

– De sklir under radaren og er utrolig vanskelige å oppdage.

Han har tidligere trukket fram fremmedkrigere som kommer tilbake som den største bekymringen.

– Ja. Fremdeles er det mange som er ute, til tross for at rekrutteringen til IS har gått ned. Frykten er at de kommer tilbake til Europa samtidig, sier han og sier det er snakk om flere titusener.

– Da er spørsmålet om politi og sikkerhetstjenester har kapasitet til å håndtere en slik strøm av mennesker, sier han og minner om at de som kommer tilbake, har «en ballast i hodet som ikke er bra».