Flere fra Norge har fått mellomlederposisjoner i ISIL, sier etterretningssjef Kjell Grandhagen. Dagbladet

Les også