Aftenposten ved Per Anders Johansen har intervjuet Glenn Greenwald, journalisten som har hånd om Edward Snowdens materiale. Oppslaget lyder: Snowden-lekkasjene: – Norsk overvåking imponerer selv NSA.

Hvem er imponert? Hvem imponerer hvem?

Er det Greenwald som er imponert eller er det Johansen og Aftenposten som skyver Greenwald foran seg for å gi inntrykk av at han backer versjonen til sjef for E-tjensten, Kjell Grandhagen, som onsdag la Dagbladets oppslag om NSA-overvåking av 33 millioner telefonsamtaler død ved selv å ta æren for det?

Aftenpostens oppslag skaper utvilsomt et slikt inntrykk, og også document.nos redaktør måtte lure på om han ble stående alene igjen med oppfatningen om at Grandhagen bløffet – dvs. bare gjorde jobben, og avledet mediestormen som ville kommet hvis han hadde bekreftet oppslaget.

Men leser man intervjuet med Greenwald nøye får man et annet inntrykk. Der sier Greenwald at NSA er uttrykkelig på at overvåkingen er gjort «mot Norge».

Johansen har gjort intervjuet sammen med Claus Blok Thomsen fra Politiken, og der kommer Greenwalds vurdering enda tydeligere frem: Han går ikke tilbake på noe. Det er NSA som har drevet overvåking av telefonsamtaler i Norge.

Ifølge Greenwald har NSA lavet grafiske præsentationer, der viser indsamling af oplysninger om telefonsamtaler og emails i konkrete lande.

»Formålet er at forstå i hver enkelt sag, hvor mange emails og telefonsamtaler som er blevet indsamlet mod et givent land. Der er fremstillet en præsentation for hvert enkelt land, som man klikke på – så du kan klikke på for eksempel Norge, og så vil præsentationen fortælle dig i realtid, hvilke mængder metadata der er indsamlet mod det land«, siger Glenn Greenwald i et telefoninterview med Politiken fra sit hjem i Rio de Janeiro i Brasilien.

..

Granhagens forklaring giver Glenn Greenwald ikke meget for. Han peger på, at det af NSA-dokumenterne klart fremgår, at der er tale om indsamling af oplysninger »mod« Norge, og at NSA i »utallige« andre dokumenter også har brugt udtrykket, at de har haft overvågningsaktiviteter rettet »mod« et givent land.

Modsætninger
Glenn Greenwald forstår derfor ikke, hvorfor den norske efterretningschef kommer med en anden forklaring.

»Jeg ved ikke, hvad der foregår inde i hans hoved, hvilket niveau af viden han har, om han er blevet fejlinformeret, eller om han lyver. Men jeg ved, at det, han siger, er fuldkommen anderledes, end hvad NSA selv siger, at de laver«, siger han.

Dette er en ganske kategorisk avvisning av Grandhagens versjon, som norske medier kjøpte med hud og hår.

Johansen får Greenwald til å innrømme at det kan ha vært norske tjenester som har innsamlet de 33 millioner samtalene. Men unnlater å spesifisere om det er innenlandstrafikk eller utenlands. Det er et helt vesentlig moment. Grandhagen bygget hele sin versjon på at norsk overvåking foregikk i utlandet for å trygge norske soldater. Hvis norske tjenster har overvåket og samlet inn 33 millioner samtaler i Norge og utlevert demn til NSA, vil saken være enda mer graverende for norske myndigheter.

Men ifølge Glenn Greenwald er det uklart, om NSA selv lager overvåkning i Norge, eller om NSA får deres opplysninger fra den norske etterretningstjeneste.

Til Politiken nøyer Greenwald seg med å si at Grandhagens versjon er noe helt annet enn det NSA beskriver. Hvorfor skulle Norge være unntaket?

Det sentrale er hvem som er målet for overvåking, er det samtaler innenlands eller utenlands?  Den problemstillingen kommer ikke klart frem i Aftenpostens gjengivelse av interjvuet, men gjør det i Politiken:

»Norge har en meget avanceret og velfinansieret overvågningsmaskine, som imponerer selv NSA, og Norge har helt afgjort ekstreme overvågningskapaciteter. Det reelle spørgsmål er, hvem der er målet for denne overvågning. De påstande, som den norske efterretningschef kommer med, er helt anderledes end det, som NSA’s egne dokumenter viser«, siger Glenn Greenwald.

Norske medier har tradisjonelt kastet seg over alt som smaker av overvåkingsskandaler. Nå backer de norske myndigheter når de gir en versjon som fritar for oppfølgingsspørsmål. Er det sannsynlig at Norge er et unntak og at det ikke drives overvåking av norsk trafikk, på sms, mobil, internett og sosiale medier?

Poenget med prosjektet Boundless Information er å kunne se kommunikasjon i sanntid. Anytime, anywhere. Hvorfor skulle Norge være unntatt når selv Angela Merkels private mobil blir avlyttet?

 

http://politiken.dk/udland/ECE2138214/greenwald-til-politiken-usa-laver-opgoerelser-over-aflytning/

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Snowden-lekkasjene—Norsk-overvaking-imponerer-selv-NSA-7379892.html

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂