Det er lov å være kritisk. Pressen skal være kritisk. Men når man hopper fra det ene standpunkt til det andre og kjøper en ny versjon som nærmest latterliggjør det man før har trodd, bør man ha en god forklaring.

Det har ikke leder av VGs kommentaravdeling, Fritjof Jacobsen, som mener at Dagbladets overvåkingshistorie er bare tull. Jacobsen kjøper Kjell Grandhagens versjon, med hud og hår. I den grad at han mener at alle Snowdens avsløringer til nå også er tynn luft.

Så gikk det noen timer, og Dagbladets sak falt død til jorden etter at sjefen for den norske Etterretningstjenesten holdt pressekonferanse. Der slo han fast at Dagbladet hadde misforstått det skriftlige kildematerialet som var grunnlaget for saken.

Dagbladets sak er omtrent identisk med den andre saken om massiv dataovervåking fra NSA mot allierte land i Europa. Det er det samme «beviset», et dokument som handler om innsamling av trafikkdata to uker i desember. Og det er den samme mannen, Glenn Greenwald, som er kreditert som journalist i de fleste av disse sakene.

Greenwald virker å være en av de som kontrollerer tilgangen til det Edward Snowden fikk med seg fra NSA. Han har nå en merkelig rolle som blanding av kilde og journalist. Dagbladets sak var skrevet av Greenwald og en frilanser. Konfrontert med opplysningene fra Norge som tok hele bunnen ut av saken hans, sa Greenwald at han hadde flere dokumenter om Norge. Men hvorfor var da ikke de med i saken?

Hvis Greenwalds sak om Norge ikke stemmer, ser det ut til at sakene hans om den samme typen massiv amerikansk registrering av teletrafikk i andre europeiske land også kan være gale. Da faller bunnen ut av en del av Snowden-saken.

Jacobsen  beveger seg i glideflukt der han forfører seg selv til nye konklusjoner. Hvis Norge-oppslaget er tull, så er kanskje også de andre avsløringene om NSAs overvåking i Europa tull?

Jacobsen skjuler seg bak «ser det ut til at». Ja, det ser ut til det fordi Jacobsen gjemmer seg bak skjørtene til Grandhagen. Og bak Grandhagen står NSA og lederen Alexander.

Jacobsen tydeliggjør det resten av norsk presse gjorde igår: de kjøpte NSAs versjon.

Det er et drøyt stykke for medier som i en årrekke har svertet USA, the Patriot Act og fremstilt det som at USA er blitt en Security State.

Å avfeie Snowden-avsløringene som falske eller misforståtte etter alle de sakene som er rullet ut, fremstår som en journalistisk falliterklæring. Man orker ikke virkeligheten. Det er lettere å beskjeftige seg med de etterretningsskandalene man finner på selv.

http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10137089