Nytt

En IS-avhopper NRK har intervjuet hevder at IS har sovende celler i Europa som bare venter på ordre om å slå til.

Det handler ikke nødvendigvis om folk som har vært i Syria og vendt tilbake. Det gjelder også mennesker som har meldt seg til tjeneste, men fått beskjed om å være hjemme og ligge lavt. Disse er mye vanskeligere å avsløre.

 

De sovende cellene skal han ha hørt om gjennom sitt arbeid, og han skal også helt konkret ha hørt om personer som representerer IS i Sverige.

– Jeg fikk telefon fra en kamerat som hadde fått trusler fra IS i Sverige, sier avhopperen til NRK.

Han forklarer at cellene i Europa ikke nødvendigvis har vært i krigsområdene i Syria og Irak i det hele tatt.

– Hvis for eksempel en med britisk statsborgerskap tar kontakt med meg for å verve seg til jihad i IS, får han beskjed om å bli der han er slik at vi kan bruke personen til andre formål, sier avhopperen.

Innfødte har høyere verdi som terrorister enn syrere som kommer som flyktninger, forteller avhopperen.

Han setter planene i direkte forbindelse med bombingen av IS. Hvis bombingen fortsetter kan IS komme til å utløse terror for å sette press på Vesten.

– Hvis koalisjonen fortsette å bombe IS, vil organisasjonen gjennomføre terror for å svekke landenes interne sikkerhet for å presse dem til å stoppe bombingen.

 

http://www.nrk.no/verden/avhopper-til-nrk_-_-is-har-sovende-celler-i-europa-1.12044095