Kort

Europas situasjon er unik i verdenshistorien; Europa har utviklet en sterk intoleranse mot ulike identiteter i et multikulturelt og post-nasjonalt miljø.

Den nye antisemittismen er tett forbundet med Israel – demonisering, delegitimisering og dobbeltmoral – og er nå så fremherskende hos Europas politiske og intellektuelle ledelse at jøder tvinges til å velge mellom lojalitet mot Israel og lojalitet mot Europa. Årsaken er muslimsk innvandring og klassisk antisemittisme, som anser jøder som «utenforstående» i samfunnet.

Nathan Sharansky avslutter artikkelen med å spå slutten på jødenes historie i Europa. Men jødene føler de kan ha en fremtid i Israel, som kjemper for sin jødiske og demokratiske karakter. Israel vil bli stedet der Europas idealer overlever. JC

Les også

-
-
-
-
-
-
-