Nytt

Justisminister Anders Anundsen sier de gikk ut med terrortrusselen fordi de ønsker at befolkningen skal vite. Folks ører og øyne er viktige. Men det er ingen tvil om at advarselen gjør folk urolige.

– Det at vi viser denne åpenheten er viktige trygghetsskapende tiltak. Dette viser at vi kan skalere opp beredskapen, sier justisminister Anders Anundsen til TV2. 

Ordet trygghetsskapende må her tolkes på en spesiell måte: Myndighetene sender et signal til dem som måtte ha planer om terror i Norge. Man vil vise at man er forberedt. Beredskapen trappes kraftig opp. Det i seg selv er en lærerik erfaring. Trusselen blir neppe den siste.

Men samtidig må myndighetene ha veid for og imot: Det er ingen tvil om at den hastig innkalte pressekonferansen spredte uro og til dels panikk. Ikke minst fordi trusselen er uspesifikk. Myndighetene er åpne på at de ikke vet. Det øker usikkerheten.

Myndigheter og presse kan heller ikke si noe om hva folk bør unngå. Man ser at leserne spør redaksjonene: – Er det trygt å fly? Vi skal til Tyrkia. Bør vi bli hjemme?

Svaret er at ingen vet. Hvis myndighetene begynner å vurdere sikkerhet og forsiktighet, gir man seg inn i et vanskelig terreng. Man kan spre panikk, og det er det myndighetene ønsker minst av alt.

Men man må anta at når myndighetene velger å gå ut som de gjør, er det fordi det er grunn til å være på vakt. Da bør man kanskje vurdere å bli hjemme hvis man har planer om en tur til et land som f.eks. grenser opp mot Syria.  Ellers er det lurt å tenke over hvor man skal og hvor man ferdes. Store folkemasser kan det hende man skal unngå. Flere har spurt om Norway Cup kan være i risikosonen. Det er neppe det mest opplagte mål.

Men i krigene i Syria og Irak og andre steder ser man at bilbomber og selvmordsbomber mot sivile mål er helt vanlig. Det må være dette som skremmer myndighetene mest av alt. Hvis trusselen stammer fra Syria-krigerne, vet man aldri hva de har i sinne.

En tommelfingerregel for å minimalisere fare er å begrense gjøremål til det nødvendige, og å bevege seg i kjente og lokale miljø hvor man har oversikten. For mange som bor i byer og skal på arbeid er ikke dette det letteste rådet å følge, men bare det å gjøre det kjente, skaper en viss trygghet.