Sakset/Fra hofta

Aftenposten bruker fulle tre sider på søndag til å gi leserne «Innsikt» om konflikten i Midtøsten «fra den spede begynnelse til i dag.» Dette presterer avisen å gjøre uten en eneste referanse til betydningen av religionen islam.

Muhammed massakrerte hundrevis av jøder fra Banu Quraizah-stammen og gjorde deres kvinner og barn til slaver. En eksemplarisk handling for muslimer til evig tid, som alt Muhammed gjorde. Slik også med massakren på jøder i Khaybar i år 629, hvor de som overga seg, fikk beholde livet og sin tro mot å betale halvparten av alt de produserte til de muslimske herskerne. I dagens pro-palestinske demonstrasjoner, også i europeiske byer, høres regelmessig slagordet «Khaybar Khaybar ya Yahud» (ve dere jøder, husk Khaybar), en åpenlys trussel som tydelig viser konfliktens historiske kontinuitet og den aktuelle relevansen av religionen fra 600-tallet.

Ekstraskatten (jizya) for ikke-muslimer, koplet med systematisk diskriminering på alle andre områder, er for øvrig et kjernepunkt i den islamske «toleranse» for andre religioner, nettopp proklamert av tidens mest fremgangsrike islamske bevegelse i Mosul i Nord-Irak, hvor dette håndheves med brutal konsekvens. Jødene er for lengst fordrevet herfra, så det er de kristne (de som fortsatt er igjen) som rammes.

Jøder og kristne har siden Muhammed, med varierende brutalitet, blitt forfulgt og undertrykket i regionen. At man for et vestlig publikum forsøker å kamuflere hatet som en rettferdig harme over den jødiske staten Israel, kan ikke dekke over den lange historien, ei heller at de kristne rammes – nesten – like hardt som jødene, i tråd med Koran-versene som inngår i den bønn muslimer skal resitere fem ganger om dagen, hvor de kristne betegnes som «de som har gått vill», mens jødene er «de som har frembrakt din (Allahs) vrede.»

Aftenposten berører så vidt stormuftien av Jerusalems nære forbindelse til Hitler. At dette dreier seg om en sentral religiøs islamsk leder, er muligens noe leseren påregnes å vite fra før? Det fremgår ikke at denne hellige mann gikk i spissen for massakrer på jøder allerede på 1920-tallet, samarbeidet nært med Hitler og skal ha brukt slagordet «Drep jødene!» under alle oppstander mot britene. Han fikk asyl i Egypt etter krigen og fortsatte å være en sentral aktør på arabisk side i kampen mot den jødiske staten, som ble opprettet på bakgrunn av det holocaust hans våpenbror i Berlin hadde stått i spissen for.

Et annet faktum Aftenposten utelater, er at nærmere 800.000 jøder siden 1948 har flyktet fra religiøs forfølgelse i sine arabiske hjemland til trygghet i Israel. Dette faktum velger noen utrolig nok å unnskylde som rimelige utslag av Israels politikk mot palestinerne, istedenfor å fordømme det som utslag av hatefull indoktrinering.

Aftenpostens oppslag illustrerer en berøringsangst for hva som er et kjernepunkt i konflikten – historisk og i dag mer enn noensinne – som er typisk for både medier, myndigheter og akademikere i Norge. Er det islamofobi det kalles?

 

 

En forkortet versjon er gjengitt i avisens papirversjon i dag.