Oslo 20231107. Demonstranter spiller døde under en markering for våpenhvile i Gaza i avgangshallen på Oslo Sentralstasjon. Foto: Heiko Junge / NTB

En rapport fra november 2023 viser at jøder føler seg utrygge i Norge. Jødene oppgir muslimer og venstreorienterte som de mest hatefulle og truende. Dette er bekymringsfullt med tanke på at minst 75 % av alle journalister er venstreorienterte.

De fleste muslimer over hele verden blir opplært til å hate jøder på grunn av islam. Islam har mange jødefiendtlige uttalelser, som kan forstås som hatefulle avhengig av hvordan de blir tolket og vektlagt. Islam er i det hele tatt en selvmotsigende/dualistisk religion som både forkynner fred med bokens folk (jøder og kristne) og krig mot dem, avhengig om du vektlegger Mekka-versene eller Medina-versene i Koranen. Muslimer som Hamas, IS, Taliban og Hizbollah vektlegger Medinaversene, i tillegg legitimerer de drap med vers fra Haditene og Sira. Sharialov bygger på Koranen, Haditene og Sira.

Denne bruken av islam for å legitimere jødehat utgjør en eksistensiell trussel mot jøder over hele verden.

Venstresiden deler verden inn i «offer» og «overgriper». Arbeidstakere er «offer». Arbeidsgivere «overgriper». Menn er «overgriper». Kvinner er «offer». Ekteskapet blir en slagmark. «Overgriperne» er per definisjon onde. «Ofrene» er per definisjon gode. I deres fantasiverden er palestina-arabere per definisjon «offer», og kan derfor ikke gjøre noe ondt, og Israel defineres som «onde overgripere» og kan ikke gjøre noe godt.

Denne bruken av ideologi legitimere islams jødehat.

I Norge har vi alltid hatt lover som beskytter befolkningen mot krenkelser og hatefulle ytringer. Loven ga samme beskyttelse for alle borgere, uavhengig av religion, politisk tilhørighet, kjønn, etc. Dette forandret seg med endringen av straffeloven. Vi fikk hatparagrafen som påstår at visse grupper i samfunnet bør ansees som mer utsatt for overgrep enn andre (jfr venstreideologenes bruk av begrepet «offer»), nemlig muslimer og LGBTQetc-personer. Med hatparagrafen kom prinsippet om «subjektivt opplevd krenkelse», som betyr at hvem som helst fra disse «spesielt utsatte» gruppene, kan anklage hvem som helst for «subjektivt følte overgrep», og da er det den påståtte overgriperens sin plikt å bevise sin uskyld.

Prinsippene for hatparagrafen er hårreisende. Ideologiske fantasier skal ikke innføres som prinsipp i lovverket. Kriminelle handlinger skal kunne bevises med objektive faktum, ikke subjektive følelser.

Det er enda mer hårreisende at våre stortingspolitikere, 70 år etter Holocaust, mener at jøder ikke er spesielt utsatt for overgrep!

De siste årene har palestina-aktivister offentlig fått lov til å fremme slagord og bære bannere, som krever folkemord og etnisk rensing av jøder. Selv om dette er klare brudd på hatparagrafen, får ikke dette noen konsekvens for lovbryterne. Demonstrantene er venstre-aktivister og muslimer. Hva er hensikten med hatparagrafen, om den ikke skal ramme oppfordringer til folkemord?

Eksempel på en plakat:

«Hayber er navnet på en dal utenfor Medina. Her søkte de gjenværende av de tre jødiske stammer i Medina tilflukt etter at Muhammeds styrker i år 628 hadde gjennomført en massakre mot jødene og utvist dem fra byen. Senere dro Muhammed til Hayber og massakrerte de gjenlevende der. Hayber symboliserer utryddelsen av jøder fra regionen». Sitat fra «Halvmåne og hakekors. Arabernes og nazistenes allianse.» av Klaus-Michael Mallmann og Martin Cüppers, s 10.

Yehud betyr jøde på arabisk, og brukes i arabisk språk som et skjellsord på linje med «nigger» i USA.

«Ceysu Muhammed sawfa ya’ud» betyr «Muhammeds hær vil komme tilbake. Hvilket betyr en oppfordring til folkemord.

Eksempel på slagord:

I dag skriker palestina-aktivister: ”From the river to the sea. Palestine shall be free”. Hva betyr så dette slagordet? Skal man tro Hamas sitt charter og PLO sitt charter, betyr dette folkemord og etnisk rensing av jøder fra Jordan-elven og til Middelhavet. Vi fikk en smak av hva disse terrororganisasjonene har i tankene 7. oktober 2023.

2. november publiserte Utenriksdepartementet en artikkel av utenriksminister Barth Eide der han presiserer Norges holdninger. Artikkelen fikk Israels utenriksminister Cohen til å reagere på X (Twitter). Cohen påpeker at norske myndigheter faktisk er ansvarlige for sine jødiske borgeres sikkerhet. Det er nærliggende å tolke den israelske utenriksministerens uttalelse som en berettiget tvil om norske myndigheter faktisk evner og ønsker å beskytte egne norsk-jødiske borgere.

I særdeleshet erfarer norsk-jøder et moralsk angrep fra mediene i Norge. For eksempel har den statsfinansierte NRK etter terrorangrepet fremstått som talerør for Palestinakomiteen og Hamas. NRKs mangeårige ensidige venstrevridde nyhetsdekning av konflikten mellom Israel og palestinske terrorister var den direkte årsaken til at organisasjonen «Med Israel for Fred» ble dannet. Eksempler på skjev mediedekning: NRK bruker et Midtøsten-ekspert-panel som kun består av aktører fra venstresiden, som Odd Karsten Tveit, Hilde Henriksen Waage, Sidsel Wold, og NRK «beviser» på den måten for sitt publikum at det venstreradikale er «normalen». Faktum som er til fordel for Israel blir ikke nevnt. NRK gir systematisk siste ord til Palestinakomiteen i debatter. Jeg vil påstå at NRK med sin skjeve nyhetsdekning fremmer hat mot Israel og jøder.

 

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone her!»

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.