Kort

Har du noen informasjon om hvem som kan stå bak?  

– Nei, jeg har ingen informasjon om hvem som avfyrte raketten. VG

På hvilket grunnlag blir dette en terrorhandling?