Kort

ISIS har ute ett nytt propagandamagasin og War is boring har en gjennomgang.  I magasinet fremgår det at ISIS oppfatter å være engasjert i en global strid mellom de gode og de onde. De siste representeres ved Russland og USA ledet av den globale jødiske konspirasjonen.  Magasinet foreskriver også en strategi for krigen som starter med immigrasjon og ender med væpnet opprør.