Tavle

Svenskene dokumenterer selv sin multikulturelle suksess:

MALMÖ. Södra Rosengård i Malmö är Sveriges mest utsatta stadsdel vad gäller utanförskap, enligt en rapport från Folkpartiet. Här saknar drygt sju av tio invånare sysselsättning och sex av tio elever slutar nionde klass utan fullständiga betyg.
Antalet utanförskapsområden blir dock inte fler. Sedan 2006 har antalet sjunkit från 156 till 155. Samtidigt sjunker andelen som arbetar något liksom andelen niondeklassare med godkänt betyg i alla ämnen.
– Det pekar på att vår största sociala utmaning fortsatt kommer att vara att bryta utanförskapet i de här stadsdelarna. Jag tror att det behövs ganska stora grepp, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP) till TT.

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article18963200.ab