Norge blir raskt mye mer korrupt, og begynner etterhvert å ligne mer enn sunt er på stater med mektige mafiagrupperinger.

NRK har i dag en viktig sak om kriminelle gjengers infiltrasjon av offentlig sektor, også gjennom ansettelser av egne folk i sentrale stillinger, med sikte på å oppnå økonomiske og andre fordeler.

Assisterende sjef i Kripos, Vigleik Antun, sier at de nå også ser at kriminelle får jobber i offentlig sektor.

– Personer som er knyttet til det kriminelle gjengmiljøet har fått posisjoner i offentlig sektor, hvor de kan tilby den type goder til sitt miljø, sier Antun.

Som hva da?

– Det kan være økonomisk støtte, som Nav-fordelinger med mer.

Kripos ser tegn til både vellykkede og mislykkede forsøk på korrupsjon, men har vanskelig for å komme til bunns i tingene.

Kripossjefen pekte på tre nettverk som utgjør hovedproblemet: Kriminelle litauere, kriminelle fra balkan og gjengkriminelle.

Sistnevnte har altså klart å bevisst posisjonere sine egne folk i det offentlige.

Med EU-utvidelsen østover og Norges deltagelse i EØS-samarbeidet kom det altså fri flyt av korrupsjon på kjøpet. Kanskje det var på tide å besørge litt friere flyt av korrupsjonsbekjempelse også? I mange land sitter det dyktige mennesker med lang erfaring på dette feltet. Blir de overhodet konsultert?

 

Kriminelle infiltrerer offentlig sektor

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂