En undersøkelse NRK har fått utført viser at folk er mer negative til tigging på bygda, hvor det er forholdsvis lite av denslags, enn i byene, hvor det er endel mer.

Innbyggere på tettsteder med færre enn 5000 innbyggere er mest negative til tigging, viser undersøkelsen.

Det er på Vestlandet og Sørlandet, samt Telemark, folk ivrer mest for et tiggeforbud.

Mens 60 prosent av innbyggerne i tettsteder vil ha et nasjonalt forbud, er det bare 48 prosent i Oslo som vil ha et tiggeforbud. Totalt vil 55 prosent av Norges befolkning ha et nasjonalt tiggeforbud.

Paradoksalt?

Statskringkasteren har kalt inn ekspertise for å analysere funnet:

Forsker Bjørn Egil Flø ved Norsk Senter for Bygdeforsking mener at mangel på erfaring med tiggere kan være årsaken til at folk på bygda er mer negative til tigging.

Flø tror at mye av forklaringen ligger i at det er få tiggere på bygda.

– De små stedene gjør at man lettere får en slags sosial binding til tiggerne, og på den måten så gjør de et sterkere inntrykk fordi du møter de samme tiggerne på samme plass gang etter gang, sier Flø.

– Da oppstår det en relasjon, og det blir vanskeligere å gå forbi.

Men kunne ikke en slik relasjon like gjerne være negativ? Og er det så utenkelig at bydeler kan fungere omtrent som tettsteder?

Mon tro om ikke forklaringen ligger på en dypere psykologisk nivå.

For nordmannen representerer bygdene en slags uskyld og idyll som svarer mer til idealbildet av Norge enn byen, et nødvendig onde av et sted som på et vis allerede er «ødelagt» eller i det minste har mistet sin jomfrudom, men hvor det likevel ofte er nødvendig å begi seg for å skaffe seg livsopphold. Man tilbringer uken der for å fylle opp kontoen, men det er på hjemstedet – om nødvendig på hytta – man slapper av og er seg selv. Om denne idyllen forstyrres av tiggere, er den psykologiske prisen høyere.

Så kanskje det er like greit å ha tiggingen i byene, som uansett er plettet på så mange andre måter, så kan man beholde sitt mentale plexiglass på der inne i påvente av helgeflukten til ens psykologiske hjem, hvor glasset kan tas av.

http://www.nrk.no/norge/bygdefolk-vil-ikke-ha-tigging-1.11690494

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂