Nytt

Den 28. april stilles to irakiske kurdere – et brødrepar på 25 og 35 år bosatt i Basel – for en føderal straffedomstol i Bellinzona i den sveitsiske kantonen Ticino, tiltalt for deltagelse i en islamistisk terrororganisasjon i Sveits som tilhører eller har forbindelser til al-Qaida.

Det eksakte innholdet i anklagen er ikke kjent, men de to, som har opphold i Sveits pga. en flyktningestatus som nå er begjært opphevet, skal blant annet ha administrert nettsteder som spredte propaganda, oppfordret til vold og satte sympatisører i kontakt med medlemmer med henblikk på rekruttering til organisasjonen, med det uskyldig klingende dekknavnet «Zentrum Didi Nwe Auslandabteilung».

Den føderale påtalemyndigheten tok ut tiltale den 1. oktober 2012, og ifølge opplysningene som ble offentliggjort i den forbindelse, skal organisasjonen det gjelder ha vært under lederskap av den ikke helt ukjente mullah Krekar – grunnleggeren av terrorgruppen Ansar al-Islam, som har stått bak en rekke attentater i Irak.

Organisasjonen skal ha hatt medlemmer i flere europeiske land.

Dom i saken er ventet den 2. mai.

 

Tages-Anzeig: Bundesanwaltschaft ortet Ableger von al-Qaida in Basel
Blick: Al-Kaida-Brut in Basel
Corriere del Ticino: Legami con al-Qaida: fratelli a processo
Neue Zürcher Zeitung: Bundesanwaltschaft klagt gegen mutmassliche Kaida-Ableger