Nytt

Imorges sa medlem av utdanningskomiteen, Trond Giske, at loven om nødvendig må forandres for å stanse opprettelsen av en muslimsk skole i Oslo.

Nå sier Libe Rieber-Mohn at man må ta sanksjoner – også økonomiske – i bruk for å stanse at innvandrerforeldre sender barna til utlandet på lange opphold.

Det er nye toner.

Høyre fyller Aps gamle sko. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sa det ikke kom på tale å stanse den muslimske skolen. Det ville være diskriminering. Akkurat slik ville Arbeiderpartiet forutsigbart svart om de satt med makten.

Nå er de i opposisjon. Er det utslagsgivende? Er det opportunisme eller er det nye signaler og ny politikk på gang?

Trond Giske var ganske klar. Ap føler den offentlige skolens plass undergraves. Men han kunne valgt å kjørt likestillingslinja. Det gjorde han ikke. Han sa skolen må stanses.

Også Rieber-Mohn inntar en tøffere holdning.  6000 barna var registrert utflyttet ved inngangen til 2012. Av dem hadde 30 prosent bakgrunn fra Somalia

Rieber-Mohn mener at det ikke kan være opp til den enkelte skole eller kommune hvordan disse sakene skal håndteres.

– Vi er nok nødt til å se på om det er mulig å stramme inn barnevernsloven, se på opplæringsloven og rettigheter knyttet til velferdsytelser.

Hun ser også for seg flere innstramminger som bidrar til at færre reiser ut, deriblant økonomiske sanksjoner.

– Det er nødvendig å få en diskusjon rundt bruk av økonomiske sanksjoner og om regelverket i dag er godt nok, sier hun og viser til varslingssystemet NAV har når personer mottar barnetrygd og reiser ut av landet.

 

http://www.nrk.no/norge/_-ma-bli-vanskeligere-a-ta-ut-barna-1.11656720