Tavle

9.april kan man lese en artikkel i Hamar Arbeiderblad, og en i Groruddalens lokalavis Akers Avis som handler om et velkjent problem angående innvandrerkvinner. Kosthold og fysisk aktivitet er på et særdeles dårlig nivå. Nå settes det i gang tiltak.

Hakk i plata.

Hørt det før?

Akers Avis:

Fatih Mehmet Deveci fra Stovner er fysioterapeut og leder for Helse- og idrettsforeningen. Nå inviterer han jenter med ikke-vestlig bakgrunn til en runde med golf.

Det startet med en debatt om mangelen av minoritetsjenter i idretten. Deveci er klar i sin tale. Man kan ikke sitte og vente på at ting ordner seg, man må handle.

Hamar Arbeiderblad:

En del kvinner sliter med kosthold og med å holde seg i form. Dette ønsker en kvinnegruppe i Hamar å løse med sosialt samvær.

Artiklene er ikke å finne på nett i skrivende stund.