Tavle

«I dag er krænkelsesfundamentalisternes magt i den offentlige debat blevet så stor, at den har vundet indpas langt ind i FN’s institutioner. Ofte har hensynet til især religiøse følelser forrang for retten til åbent og pluralistisk at modsige, korrigere, latterliggøre eller krænke autoriteter, religiøse dogmer og fastlagte sandheder.»

Jyllands-Posten