Nytt

BBC velger å ta hensyn til og bøye seg for den mest ekstreme del av den muslimske befolkning. Det gjør at liberale muslimer blir utsatt for dødstrusler og kampanjer. Historien om Majid Nawaz er historien om hvordan en stor offentlig institusjon svikter sitt ansvar og lar ekstremistene bestemme grensene for debatt.

Majid Nawaz er medlem av the Quilliam Foundation, en tenketank der flere av medlemmene har en fortid blant radikale muslimske foreninger som Hizb ut-Tahrir. Så også Nawaz.

Han ble invitert av BBC til å delta i et debattprogram på tv. To publikummere i salen hadde på seg T-skjorter med en tegning av Jesus and Mo:

jesus.and.mo.Maajid Nawaz pic2

Produserne fikk hetta og ga ordre om at kamera ikke måtte fange inn T-skjortene. Det fikk Majid Nawaz til å sende ut en tweet, sammen med bildet:

 «This is not offensive & I’m sure God is greater than to feel threatened by it.»

Man skulle tro at det var det. BBC hadde bøyd seg for de mest ekstreme salafister og wahhabisters tolkning av islam. Nawaz forlot studio i protest.

Men det stanset ikke med dét. For nå kom reaksjonen. Nawaz står som kandidat for Liberaldemokratene, og nå begynte en kampanje for å få ham fjernet.

A few moderate types are simply demanding that he be deselected as a Liberal Democrat parliamentary candidate. They include Mohammed Shafiq of the Ramadhan Foundation, who tweeted: “I intend to formally complain to the @libdems about @MaajidNawaz and his offensive tweet of a cartoon.” And also George Galloway:

Dette var «moderate» reaksjoner. Andre truet med at han ville bli drept.

Den ballen BBC sparket i gang ved dets knefall for ekstremistene og en antatt sensitivitet hos flertallet av muslimer, en redsel for å krenke dem, den ballen sparket Ramadhan-stiftelsen og Galloway videre.

Resultatet er en kampanje som gjør at Liberaldemokratene blir i tvil. Tør partiet stå opp mot så mange? Nick Cohen:

At the time we went to press, about 20,000 people had signed Shafiq’s petition to Nick Clegg, saying that the tweet had caused an «extreme amount of insult, hurt and anguish». The Lib Dems must stop Nawaz standing as their candidate in Hampstead and Kilburn at the next general election, they demanded.

Nawaz told his critics he had merely said that he did not think the BBC should censor a mild cartoon. He then went to the core of what is wrong with extremist religion and Britain’s thoughtless multiculturalism which, in the name of «diversity», spatchcock people into ethnic and religious blocks that deny their individuality. If you want to ban inoffensive images of the prophet, Nawaz said, then I am sorry, I am not that type of literalist Muslim.

..

But to put it as politely as I can, Shafiq is not your standard Liberal Democrat. He is in charge of the Ramadhan Foundation, which has hosted speakers whose attitudes towards gay people and Jews are anything but liberal. To make sure that Nawaz felt the full force of his critique, Shafiq slipped an aside into his open letter to Nick Clegg. He talked of Nawaz’s «expected, suspected, wanted reaction from the minority of unhinged in those communities». Nawaz was deliberately soliciting attacks from the «unhinged», apparently. He expected them. He wanted them. And if the unhinged should assault or kill him – he had no one to blame but himself. Shafiq told me that he did not mean that Nawaz was inciting his own murder, but I struggle see how else his followers can interpret his words.

Cohen gir et eksempel på hvor vanskelig det er å forstå trusler i et multikulturelt samfunn. Man kan snakke i koder som bare de innviede forstår, og da kan storsamfunnet late som om det ikke forstår.

On Twitter, Shafiq went further and gave a masterclass in double speak. «Ghustaki Rasool Quilliam,» he tweeted. Most of his audience had no idea what he meant. A few knew all too well. «Ghustaki Rasool» is «defamer of the prophet» in Urdu: a charge that incites Islamists to murder. Fanatics took to Twitter to prove the point. «Have spoken to someone in Pakistan,» one of Shafiq’s followers replied. «They will have a surprise for him on his next visit!» Another Twitter user contacted Nawaz to say: «Gustak e rasool is punishable by death anywhere in the world. Btw I’m in the UK not Pakistan.» A third cried that «dogs like Maajid Nawaaz will be punished!»

Cohen minner om den danske karikaturstriden, men det er kanskje riktigere å snakke om den britiske karikaturstriden? Mens danskene sto fast, bøyer store og mektige BBC av.

De autoritære regimene i Midtøsten brukte karikaturstriden til eget formål: Både Iran, Syria og Egypt lot islamistene gå amok. Det styrket deres credentials som gode muslimer og forholdet til moskeene.

BBC opptrer de facto på samme måte; man bøyer seg for holdninger som i neste omgang får større albuerom. Og det skjer med vold og trusler.

Vi leser meldinger om en britisk borger som av en domstol i Pakistan er dømt for blasfemi, og vi rister på hodet. Pakistan! Men når man leser historien om BBC og Nawaz, får man plutselig klart for seg at det samme er i ferd med å skje i et stort og en gang liberalt europeisk samfunn. BBC åpner døren for at vigilantegrupper innfører sharia og blasfemilover:

A court in Pakistan has sentenced a British man to death for blasphemy for claiming to be a prophet of Islam, a prosecutor and police said Friday. Mohammad Asghar, a British national of Pakistani origin, was arrested in 2010 in the garrison city of Rawalpindi, near Islamabad, for writing letters claiming to be a prophet, police said.

The special court inside Rawalpindi’s Adiala Jail, where Asghar is being held, rejected defence claims that the 65-year-old has mental health problems. «Asghar claimed to be a prophet even inside the court. He confessed it in front of the judge,» Javed Gul, a government prosecutor, told AFP. «Asghar used to write it even on his visiting card.»

Tør Liberaldemokratene forsvare Nawaz, tør velgerne stemme på ham? Demokratiske verdier settes på spill på en måte som vi for få år siden hadde vanskelig for å forestille oss. Det som før skjedde i eksotiske land som Pakistan, er plutselig aktuelt i Europa.

Siste:

Even after His Grace’s appeal, which Richard Dawkins kindly re-tweeted to his 884,000 followers, the PETITION supporting Maajid Nawaz stands at just 5,348, and the petition calling for his deselection stands at 19,451.

Political petitions are trivial things, but, seriously, if this is the response of disparate and apathetic enlightened liberalism to the militant zealotry of humourless and intolerant Muslims, we are screwed.

http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jan/25/liberal-democrats-t-shirt-jesus-muhammad-religionhttp://archbishop-cranmer.blogspot.co.uk/2014/01/petition-to-deselect-libdem-candidate.html

Les også

-
-
-
-