Nick Cohens eneste berøring med sin jødiske familiehistorie har vært den antifascistiske kampen, av forklarlige grunner. Ellers har han vært ateist og ikke en gang kultur-jøde. Men den nye antisemittismen – både på høyre og venstre fløy – tvinger ham til å erkjenne at han er jøde, ikke av fritt valg, men fordi han blir […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.