Feature

Umiddelbart finder jeg Firoozeh Bazrafkans Vantro installation mere kunstnerisk interessant end hendes ny værk bestående af en makuleret koran på et bedetæppe, der senere på året skal udstilles i Galleri Draupner i Skanderborg (galleriet, der også repræsenterer Muhammed-tegneren Kurt Westergaard). Men Firoozeh Bazrafkan’s værk er vigtigt, fordi det tydeliggør for herboende muslimer, at koranen ikke er hellig for andre end dem selv. Sådan må det være i et sekulært samfund.Der er tale om en modig spidsformulering fra Bazrafkans side. Men værket har også en interessant sideeffekt. Det udstiller den samlede kulturelite, der over en kam har travlt med at lægge afstand til Bazrafkans makulerede koran.Litteraturredaktør på Weekendavisen – Anna Libak – skriver på sin Facebook profil:

«Rigtig mange mennesker synes ikke, at Firoozeh Bazrafkans makulerede Koran på et bedetæppe er kunst. Det synes jeg heller ikke. Men de samme mennesker synes af en eller anden grund, at Damian Hirsts diamantbesatte kranium er kunst, at Manzonis lort er det, at Evaristtis blendede fisk er det, og det er i grunden underligt, for så er Bazrafkans værk også rigtig kunst. Jeg tror, at inden for konceptkunst hersker det princip, at hvis man er enig med kunstnerens ide, synes man det er kunst og ellers ikke. På den måde er konceptkunst ikke smag, men holdning. Ikke æstetik, men etik.»

Mens filosof Peter Tudvad på sin Facebook kommer med følgende bombastiske udmelding:

«nægter at tro, at det kan være ment som andet end en joke, når Erik Guldager fra Galleri Draupner kalder en makuleret Koran for et kunstværk «helt oppe i toppen» af «international klassekunst». I modsat fald har jeg adskillige gamle Koraner og Bibler, forfatninger og lovsamlinger, som jeg gerne vil afsætte på det internationale kunstmarked, når jeg lige har fået dem kogt og kværnet ude i køkkenet.»

Jeg tror ikke et øjeblik på Peter Tudvad. Peter Tudvad tør ikke koge og kværne en koran. Han har underkastet sig islams dogmer. Helt anderledes forholder det sig med Firoozeh Bazrafkan.

 

 http://denfrie.blogspot.dk/2014/01/kultureliten-raser-over-firoozeh.html