Nytt

Ålesund Voksenopplæringssenter har opplevd spenninger de siste ukene fordi enkelte elever ber i fellesarealene, og signaliserer at de som ikke ber like ofte  ikke er like god muslimer.

Dette kommer frem i et intervju med rektor Gøran Heimdal i Sunnmørsposten. Heimdal er tilbakeholden og forsøker å tone ned problemene. Men etterhvert som han snakker kommer det frem at det har vært spenninger på skolen den siste tiden p.g.a bønnen, og at spenningen har vært så høy at det har gått ut over undervisningen. Nylig hadde skolen besøk av en imam.

– Vår hovedoppgave er opplæring, og det er så trangt hos oss at vi ikke har muligheter til å ha egne bønnerom, sier Heimdal.

– Skolen ga likevel anledning til bønn på fredager for en periode, men dette har foregått i fellesarealer der også andre elever oppholder seg. Vi har skjønt at det har blitt utøvd et visst press fra noen elever overfor andre som ikke har deltatt i disse bønnesamlingene. Men både når det gjelder deltakelse i bønn og klesdrakt for kvinner, var budskapet fra imamen helt klart:

– Det er helt uakseptabelt med noen form for press, understreker Gøran Heimdal.

..

– Kom imamen med krav om at det skal legges til rette for bønn?

– På ingen måte, men noen av de muslimske elevene har et ønske om at de kan få fem minutter to ganger om dagen til bønn. Det må i så fall skje i friminuttene, og vi må også finne et sted som ikke er midt i fellesarealene slik det har vært til nå.

..

Voksenopplæringa har i mange år hatt elever fra svært mange nasjoner, men de spenningene som har oppstått de siste ukene, har de ikke opplevd tidligere.

Man kan ellers lure på hvor god vurderingsevne rektor har, når han på spørsmål om det har skjedd en radikalisering svarer at det i så tilfelle må skyldes manglende dialog.

 

– Opplever dere at det skjer en radikalisering i enkelte elevgrupper?

– Nei, det har jeg ingen grunn til å hevde. Og generelt mener jeg at den radikaliseringen som skjer i samfunnet blant unge muslimer, ofte skjer på grunn av manglende dialog.

 

http://www.smp.no/nyheter/alesundogomland/article8846721.ece