Nytt

Et stort antall bønder som var kommet fra hele Italia, gikk i morgentimene onsdag til en sivil ulydighetsaksjon i Brenner-passet på grensen til Østerrike.

Aktivistene – støttet av Italias største landbruksorganisasjon Coldiretti, med mer halvannen million medlemmer – blokkerte grenseovergangen for all tungtransport med egne traktorer og busser i protest mot importen av utenlandske landbruksvarer, som etter deres oppfatning ofte er av lavere kvalitet enn de italienske, men ikke desto mindre ofte utgjør bestanddeler i produkter som selges merket «Made in Italy».

Denne konkurransen, etter manges oppfatning illojal, sies å ha forårsaket nedleggelse av 140.000 bedrifter siden 2007.

Aksjonistene forlangte å få vite hva lastebilene som var blokkert på vei inn i Italia, inneholdt – samt hva slags bestemmelsessted varene hadde. Samtidig hevet de paroler til beskuelse for pressen og de forbipasserende bilistene.

Parolene hevdet blant annet at hver fjerde mozzarella er uten melk og at ti prosent av arbeidsplassene i skinkebransjen er blitt borte pga. økt import og svindel med opphavsmerking.

Italias landbruksminister Nunzia De Girolamo tok seg frem til Brenner-passet for å uttrykke sin solidaritet med bøndene. Hun uttalte at det var viktig å få på plass et bedre system for sporing av bestanddelene i næringsmiddelprodukter for å beskytte både landets egen bransje og konsumentene, som har rett til å kjøpe varer merket «Made in Italy» i god tro.

Satsing på matvareprodukter av høy kvalitet er av regjeringen blitt nevnt som et av de strategiske satsningsområdene for å hanskes med den økonomiske krisen. Ingrediensenes autentisitet antas å være svært viktig for at dette skal lykkes.

Bøndenes aksjon forandrer ikke noe frihandelsregime, og ble nok mest gjennomført for å øke folks bevissthet. Noen vil tolke det som gryende proteksjonisme, andre som et krav om at konkurranse skal skje under fair play.

 

Le Repubblica: Gli agricoltori bloccano il Brennero 
in difesa dei prodotti made in Italy