asylprotest-bari

Menneskestrømmen til Italia setter mottakssystemene på harde prøver. Flere asylmottak i landet har for tiden sprengt kapasitet, hvilket gjør at det ofte må tys til improviserte, provisoriske løsninger.

En gruppe irakiske og pakistanske asylsøkere holdt i går en ulovlig protestdemonstrasjon ikke langt fra politikammeret i Bari, som ligger like ved en hovedferdselsåre langs sjøsiden av sentrum i denne nest største byen på det søritalienske fastlandet. Trafikken der ble en stund blokkert som følge av demonstrasjonen.

Gruppen forlangte å få plasser på det allerede overfylte asylmottaket i byen, og ikke på mindre sentrale steder i regionen, slik myndighetene har lagt opp til.

Mens protestene mot behandlingen av asylsøkere som har funnet sted på byens mottak, gjerne har vært voldelige, resultert i ødeleggelse av inventar, og krevd innsats fra opprørspoliti bevæpnet med køller og skjold, gikk denne urbane protesten fredelig for seg, og trafikken fikk gå som normalt igjen da kravet var meddelt politiet.

 

Corriere del Mezzogiorno: I migranti: «Dateci un posto al Cara» – Lungomare bloccato, traffico in tilt