Nytt

En sentralt beliggende bygning i den lille tyske byen Tröglitz (2700 innb.) som var planlagt å gi husrom til 40 asylsøkere fra midten av mai, fikk natt til lørdag store skader på taket i en brann som politiet sier er påsatt og politikere har fordømt.

Tröglitz/ Feuer in Flüchtlingsunterkunft
Tilsynelatende påtent fra innsiden.

Det fremstår som svært sannsynlig at motivet for ildspåsettelsen var politisk, dvs. at ekstremister med dette skadeverket – som i verste fall kunne ha tatt livet av to personer som befant seg i bygningen – vil fortelle både politikere og asylsøkere at de sistnevnte er uønsket på stedet, som ligger litt sør for Leipzig.

Det planlagte asylmottaket i bygningen, en leiegård som i likhet med flere andre har stått ubrukt i lang tid, har vært et lokalt stridsspørsmål i Tröglitz. En funksjonær tilhørende Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) – et lite, nasjonalistisk parti ofte betegnet som høyreradikalt – hadde hver søndag siden januar arrangert protestmarsjer mot planene.

Det hører med til historien at ordfører Markus Nierth gikk av i mars fordi han ikke følte seg tilstrekkelig beskyttet da den tiende protesten, til forskjell fra de foregående, ble tillyst foran huset hans. Nierth, som er positiv til planene om asylmottak, oppfordrer nå lokalbefolkningen om å hjelpe til med å skaffe alternative bosteder.

Andre lignende episoder i Tyskland bærer bud om sprengkraften i konflikten.

Folk som lykkes og fremstår som frontfigurer i samfunnets institusjoner, tar til orde for mottak av asylsøkere i forlatte bygninger. Folk på grunnplanet er negative, vel vitende om at de er tapere i spillet om samfunnets ressurser. Ute av stand til å nå frem med sine verbale protester, mister noen av dem besinnelsen.

Slik den geopolitiske situasjonen er i øyeblikket, er det stor fare for lignende hendelser i fremtiden. Når prognoser antyder enda større menneskestrøm i årene som kommer, risikerer tomme bygninger i nærmiljøet etterhvert å bli oppfattet som en potensiell trussel av personer som ikke ønsker en plutselig økning av fremmed befolkning i sine omgivelser.

 

Der Spiegel: Polizei: Feuer in Flüchtlingsheim Tröglitz wurde vorsätzlich gelegt