Nytt

For andre natt på rad har protester mot et asylmottak i utkanten av Roma utartet til voldelige opptøyer med personskader og ødeleggelser – uro på en skala som er uvanlig i den evige stads periferi, til forskjell fra franske og svenske banlieus, selv om gnisninger er vanlige.

Tidligere tirsdag kveld hadde et opptog bestående av omlag to hundre innbyggere i den østlige bydelen Tor Sapienza, en sosial bakevje i nærheten av motorveien som omkranser Italias hovedstad, demonstrert mot nærværet av mottaket på stedet. Etter deres oppfatning har dette resultert i økt kriminalitet og sterkt redusert trygghet, i det siste også vold mot sakesløse personer midt på dagen – vold den andre veien har også forekommet.

Litt før natten falt på var en annen gruppe bestående av omlag femti (noen sier åtti) personer, flere av dem med kniv eller balltre og ansiktet tildekket, dukket opp for å slutte seg til folkemengden. Disse gjorde et forsøk på angripe asylmottaket, noe politiet – allerede i alarmberedskap etter mindre alvorlig uro kvelden i forveien – forhindret dem i.

tor-sapienza
Guffen stemning i Romas periferi

Det kom til sammenstøt mellom politiet og de voldelige demonstrantene, som kastet steiner, flasker og røykbomber på asylmottaket, hvor det bor 36 gutter og unge menn fra Afrika og Bangladesh. Noen av disse besvarte demonstrantenes aggresjon ved selv å kaste gjenstander mot dem fra bygningen, mens det livredde flertallet ifølge mottaksledelsen bad om å bli evakuert fra stedet.

Minst tolv personer, herunder også noen kvinner, ble skadet – minst fire av dem politifolk. Biler og søppelcontainere ble påtent. Ordensmakten så seg nødt til å bruke tåregass idet de voldelige demonstrantene prøvde å ta seg igjennom sikkerhetsbarrieren som var etablert rundt mottaket.

Tirsdag formiddag hadde fire hundre personer i bydelen okkupert en gate for å protestere mot mottaket. I denne forbindelse ble det ropt både «leve il Duce» og «negrene må vekk herfra». Asylmottaket var muligens dråpen som fikk begeret til å flyte over i Tor Sapienza, hvis problemer i lang tid sies å ha blitt sterkt neglisjert av lokalmyndighetene, og hvor såvel romfolk som østeuropeere har tatt tilhold og angivelig forverret sikkerhetssituasjonen.

Lignende scener utspant seg også kvelden og natten mellom mandag og tirsdag, i kjølvannet av en protest som skal ha oppstått spontant, men situasjonen eskalerte kraftig det neste døgnet.

Det spekuleres i at uroen er blitt hausset opp av narkotikalangere, som har operert mindre uforstyrret i den av myndighetene og institusjonene ellers forsømte bydelen etter at asylmottaket kom, da dette skal ha resultert i større politinærvær. Politiet skal etterforske både forbryteres og politiske ekstremisters rolle i opprøret. Dette skjer mot et bakteppe av genuin frustrasjon hos vanlige mennesker, men opplever altså å bli overtatt av elementer med mindre fredelige hensikter – et fenomen som tilsynelatende også manifesterte seg i Köln i forbindelse med den nylige demonstrasjonen mot salafister.

Romas borgermester Ignazio Marino – som representerer Det demokratiske partiet, det største på venstresiden – fordømmer angrepet på asylmottaket, og sier at slike uakseptable hendelser risikerer å sette de reelle problemene og ditto uroen hos folk på stedet, i skyggen. Liga Nords leder Matteo Salvini – som hadde den fremste rollen i den nylige megademonstrasjonen mot innvandring i Milano, og for et par dager siden fikk bilen sin angrepet av venstreekstremister mens han befant seg i den – har tillyst et snarlig besøk i Tor Sapienza. Det blir neppe vanskelig å kapitalisere politisk, det spørs vel snarere om han ikke vil se seg nødt til å holde igjen litt.

Men noen vil alltid bære ved til bålet. Og med den sosiale, økonomiske, kulturelle, etniske og religiøse cocktailen som er under blanding i Europa, kan en lure på hvor alvorlige sammenstøtene mellom innfødte og innvandrede underklasser vil bli.

 

Corriere della Sera: Tor Sapienza: auto e cassonetti in fiamme, protesta anti-immigrati, Tor Sapienza, banlieu romana – dopo gli scontri arriva Salvini
La Repubblica: Tor Sapienza, Marino: «Ignobile l’attacco agli immigrati». Salvini: «Andrò a trovare gli abitanti»
La Stampa: Proteste anti-immigrati, riesplode la rabbia – Roma, bombe carta e cariche della polizia

Lenkene har et visst billedmateriale, og inneholder det samme korte opptaket av en bitte liten del av det som skjedde.

Roma Today har noen bilder av den fredelige demonstrasjonen, hvor det deltok en rekke kvinner.

I et opptak fra den første demonstrasjonen mandag kveld, kan man høre en mann som roper «vi skal brenne dere levende»:

En lokal TV-stasjon har fått folk på stedet i tale. En klager sin nød over «30 euro», summen en asylsøker koster samfunnet pr. dag – av noen feilaktig fremstilt som at de får 30 euro i lommepenger pr. dag –, en annen over at politiet beskytter asylmottaket og ikke sine egne borgere, som er overlatt til seg selv. En tredje insisterer på dette overfor politiet, idet han poengterer at «vi tilhører samme folk», og finner det uriktig at de beskytter «dem som ødelegger byen vår». Den samme etterlyser borgermester Marino, og spør om han kanskje er dratt i et homobryllup.