Dagbladet. Pål Refsdals kronikk i Dagbladet 14. november hvor han forsøker å ufarliggjøre det trusselbildet jihadister måtte utgjøre i vårt samfunn er full av feilslutninger.