De blåblå er kommet til enighet med KrF og Venstre om statsbudsjettet for neste år. Et av resultatene er at pressestøtten ikke kuttes så mye som forventet. Faktisk blir det ikke noe kutt i det hele tatt, bare en videreføring av samme nivå som under de rødgrønne.

Likevel blir pressestøtten cirka 25 millioner kroner lavere enn hva de rødgrønne foreslo i sitt budsjett for 2014 like før de gikk av.

Effekten av regjeringsskiftet på dette feltet er dermed lovlig liten.

For NRK-lisensens vedkommende skjer noe lignende: De blåblå øker den mindre enn de rødgrønne ville ha gjort.

Påslaget på NRK-lisensen blir 45 kroner per lisensbetaler, slik de blå foreslo i sine endringer til statsbudsjett. Dette er 15 kroner mindre enn de rødgrønne foreslo, og 45 kroner mindre enn NRK ba om.

Den som hadde millimeterforbedringer som forventning til den nye regjeringens mediepolitikk, må dermed konstatere at man bare har unngått millimeterforverringer.

 

NRK: Dropper kuttet til kunstnerne