Arne Byrkjeflot (63) har vært permittert i ett år fra vervet som bystyrerepresentant for Rødt i Trondheim. Dette fordi han innledet et forhold til en ung, tillitsvalgt kvinne i partiet. Saken har splittet partiet Rødt, og nå også LO-styret i Trondheim.

Arne Byrkjeflot er leder av LO Trondheim, og styret diskuterte saken på et styremøte mandag kveld. Konklusjonen fra møtet er at Byrkjeflot fortsatt har tillit som leder for Trondheim LO. Sekretær i Trondheim LO, John Peder Denstad, beskriver avgjørelsen der åtte styremedlemmer stemte for tillit – og to stemte imot som

-Et massivt flertall i styret står bak denne avgjørelsen.

Det er kanskje naturlig at LO-sekretær Denstad vil legge vekt på et massivt flertall som har tillit. Det mest oppsiktsvekkende er derimot at to i LO-styret har mistillit til lederen. Det er ganske så spesielt at det er dissens i styret på spørsmålet om tillit til lederen, men dette nevnes verken av Denstad eller Adresseavisen.

 

«Fjerner ikke Byrkjeflot fra LO-styret» Adresseavisen, 06.11.2013 (Papirutgaven)

Les også

-
-
-
-
-
-