Nytt

Byrkjeflot har vært ute av politikken i halvannet år, etter at det ble kjent at han hadde innledet et forhold til en ung kvinne som var tillitsvalgt i partiet. Det lokale styret i Trondheim Rødt ønsket å få Byrkjeflot ekskludert, men fikk ikke medhold av Rødt sentralt. Partiets etiske komité retter nå sterk kritikk mot det tidligere styret i Trondheim Rødt. Komiteen mener at styret i Rødt Trondheim ikke hadde hjemmel i partiets vedtekter til å gjøre disiplinærsak mot Byrkjeflot, og at vedtaket om å suspendere Byrkjeflot fra hans politiske verv ikke var gyldig.

Rødt Trondheim er splittet og konklusjonen fra den etiske komitéen vil neppe skape ro i de røde rekker. Flere sentrale lokalpolitikere i partiet har, eller er i ferd med å melde seg ut.

En rekke sentrale politikere i Trondheim Rødt har meldt seg ut som følge av striden rundt Arne Byrkjeflot. Partiets mangeårige bystyrepolitiker, Astrid Holm, er en av dem. Hun søkte og fikk innvilget fritak fra sine folkevalgte verv som følge av denne striden. Den tidligere lederen i Trondheim Rødt, Marek Jasinski, har meldt overgang til AP. Jo Skårderud, som rykket inn i bystyret for Astrid Holm, bekrefter overfor Adresseavisen at han er i ferd med å melde seg ut, og vil fortsette som uavhengig representant.

I helga er det årsmøte i Trondheim Rødt. Byrkjeflot selv er optimistisk på partiets vegne og tror det er mulig å gjenreise partiet. Det er selvsagt mulig, men det later til at partiet er delt hva gjelder alder (og kjønn) i denne saken. De som har forsvart Byrkjeflot i tykt og tynt og skrevet artikler i lokalpressen til Byrkjeflots forsvar, har stort sett vært tilårskomne menn. Og framtiden tilhører ikke de gamle menn – og slett ikke de røde, gamle menn.

 

«Gjør comeback i bypolitikken» Adresseavisen, 28.02.2014 (Papirutgaven)