Familien til den unge kvinnen som Arne Byrkjeflot innledet et forhold til, er kritisk til Byrkjeflots håndtering av saken.  Familien mener det er feil at han kan fortsette å inneha sine tillitsverv i Rødt og LO. De føler den avdøde kvinnen er blitt en kasteball i en politisk maktkamp. Det er den avdøde kvinnens søster og bror som uttaler seg på vegne av familien.

-Vårt viktigste anliggende er å få plassert saken der den hører hjemme. Dette handler ikke om politikk eller moralisme. Det handler om en sak som utløste at et helt styre i Rødt lokalt ikke lenger har tillit til Byrkjeflot. Det sier seg selv at dette er alvorlig.

Søsknene er skuffet over LOs styre lokalt som har gitt Byrkjeflot full tillit som LO-leder i Trondheim. De er derimot lettet over at LO sentralt har konkludert med at Byrkjeflot har vist grovt sviktende dømmekraft, som ikke er forenlig med tillitsverv i organisasjonen.

-Det betyr at LO sentralt har innsett alvorligheten i saken og tar affære. Noe annet ville gitt et dårlig signal til unge kvinner og menn som vil inn i politikken.

-Arne Byrkjeflot har utvist manglende dømmekraft ved å inngå i en relasjon til ei jente som han var en tillitsperson og mentor for i flere år.

-Søsteren vår var en flink og brennende politiker, men hun var også sårbar.

Jeg konstaterer at mens Byrkjeflot ufortrødent kjemper for sin politiske makt og posisjon, kjemper andre mot sorgen over en ung og sårbar søster som er borte.

 

«Mener Byrkjeflot ikke kan fortsette», Adresseavisen 15.11.13 (papirutgaven)