LO Trondheim har, riktignok med dissens i styret, full tillit til Arne Byrkjeflot, mens LO-leder Gerd Kristiansen i dag signaliserer at hun ikke har tillit til samme mann. Det interessante er at det kom sterke signaler om mistillit fra LO sentralt før saken ble behandlet lokalt på mandag.

Via sin spesialrådgiver Wegard Harsvik uttaler Gerd Kristiansen følgende:

– LOs juridiske avdeling har gjort en vurdering av forholdene, som LO i Trondheim ble gjort kjent med før behandlingen mandag. Konklusjonen i den vurderingen er at «Byrkjeflot har vist grovt sviktende dømmekraft, og en opptreden som ikke er forenlig med å være ledende tillitsvalgt i LO».

Byrkjeflot innrømmer dårlig dømmekraft, men mener seg likevel egnet som tillitsvalgt.

– Jeg er enig i at jeg har utvist dårlig dømmekraft, jeg har vært utro og gikk inn i et fohold jeg aldri burde begitt meg inn i. Jeg legger meg flat og ber om unnskyldning til dem jeg har såret. Men dette diskvalifiserer meg ikke som tillitsvalgt.

Og der får han altså støtte fra LO lokalt i Trondheim, som mandag kveld trosset LO sentralt.

 

«LO-lederen har ikke tillit til Byrkjeflot», Adresseavisen 07.11.2013 (papirutgaven)

Les også

-
-
-
-
-