Ingunn Yssens oppgjør med Gerd-Liv Valla og LOs organisasjonskultur er noe langt mer enn et personlig oppgjør. Den første reaksjonen fra LO går på at de føler seg krenket.

Yssens brev er et oppgjør med en lederkultur som mange har stiftet bekjentskap med: den premierer de som logrer og straffer selvstendig tenkning. Offisielt er Norge et moderne samfunn med flate strukturer og personlig initiativ. Virkeligheten er annerledes:

Det er ikke bare meg i LO som er blitt behandlet dårlig av Gerd-Liv Valla. Det finnes flere. LOs leder er både hyggelig, oppmuntrende og generøs med ros så lenge hun blir møtt med hengiven underkastelse. Alle innsigelser, kritikk, selv det som er gitt med de beste intensjoner blir oppfattet som illojalitet. Alt kontrolleres, alle settes opp mot alle og sladring premieres. Det skapes en atmosfære hvor det er lite rom for kreativitet og selvstendige vurderinger. Folk tar ikke til motmæle fordi de er avhengig av jobben og inntekten sin, men kanskje først og fremst fordi de har en overbevisning om viktigheten av LO som en sterk samfunnsaktør. Det blir satt likhetstegn mellom LO og LOs leder, innsigelser mot lederen blir sett på som illojalitet mot organisasjonen. Jeg vil derfor presisere at jeg ønsker LO og fagbevegelsen vel, men kan ikke akseptere at den øverste tillitsvalgte ikke følger de spilleregler som LO selv har initiert og kjemper for å ikke bare beholde, men styrke i resten av arbeidslivet.

LO – krenket

Det later til å være en ny strategi å møte kritikk med at man føler seg personlig angrepet og krenket. LOs stedfortredende informasjonssjef slår an slike toner: Yssens brev grenser til en fornærmelse.

Valla gir følgende kommentar gjennom LOs stedfortredende informasjonssjef Øyvind T. Hansen:

– Brevet er helt urimelig. Det inneholder meningsløse og feilaktige påstander.

Hansen sier videre:

– Personlig så reagerer jeg veldig sterkt på de angrepene som LOs bedriftskultur og ledelse blir utsatt for. Brevets form rammer også LO-medarbeideres integritet. Utover det har vi ikke flere kommentarer til dette oppsigelsesbrevet, sier Hansen til VG.

– Vi var jo varslet om at det ville komme et slikt brev. Det er beskrivelsen av vår rolle som vi reagerer kraftig på. Det fremstilles som om vi ikke er i stand til å drive selvstendig tankevirksomhet. Jeg har jobbet her siden 1985, men ikke sett maken til brev. Det er de første reaksjonene våre etter å ha skumlest brevet, sier han.

Ingunn Yssens oppsigelsesbrev

Jeg ble ydmyket, trakassert og utskjelt av Valla