Vi ser flere tegn til at politiet inntar standpunkt som gjør at de kommer i motsetningsforhold til eller tar avstand fra det som store deler av grasrota føler og mener. Det gjelder i det grunnleggende spørsmål om synet på lov og rett, dvs rettferdighetsfølelse. Hvis politiets syn er avvikende fra hva store deler av publikum […]

Bli abonnent eller logg inn – hvis du allerede er abonnent – for å lese denne artikkelen. Pluss-artikler blir frigitt 24 timer etter publisering. Arkiverte artikler er forbeholdt abonnenter.