Vi ser flere tegn til at politiet inntar standpunkt som gjør at de kommer i motsetningsforhold til eller tar avstand fra det som store deler av grasrota føler og mener. Det gjelder i det grunnleggende spørsmål om synet på lov og rett, dvs rettferdighetsfølelse. Hvis politiets syn er avvikende fra hva store deler av publikum […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.