Det later til at tall er en såpass abstrakt størrelse at politikere, journalister og aktivister stadig kommer unna med latterlige påstander som at Norges innvandrings- og asylpolitikk er streng og/eller at innvandringen og tilstrømmingen av asylsøkere er lav.

Hvordan ser det i ut virkeligheten? For å finne ut av det, kan man f.eks. lukke øynene og på basis av Statistisk sentralbyrås (SSBs) tall forsøke å visualisere den pågående innvandringen eller antallet asylsøkere som per idag oppholder seg på asylmottak. I 2012 flyttet 78.500 men­nes­ker Norge – et i verdenssammenheng lite land med sine fem millioner innbyggere – mens 31.200 flyt­tet ut. Netto­inn­vand­rin­gen ble der­med på rekord­høye 47.300. 15.789 personer bor idag på norske asylmottak. Det er så mange mennesker at det er vrient å se for seg.

Politikere, journalister og aktivister som ikke kan eller vil forholde seg til fakta og følgelig velger å villede publikum, vanskeliggjør en allerede vanskelig debatt. Som f.eks. hvor stor innvandring vi tåler og hva vi evnt. skal gjøre for å få dagens nivå ned. Men som enhver debatt har også denne som forutsetning at folk får korrekt informasjon for å bli i stand til å gjøre seg opp en mening. Mange norske medier har sviktet dette ansvaret.

La oss derfor gripe til et enkelt virkemiddel; en rask titt på tre eksisterende norske byer, for slik å gi et inntrykk av hvor stor innvandringen til Norge egentlig er.

Først besøker vi Hønefoss, hvis samlede befolkning (14.860) er litt mindre enn befolkningen på norske asylmottak (15.789).

hønefoss-flyfoto-2

Her er et oversiktsbilde av Kristiansand:

Flybilde_Kristiansand

Kristiansand er Norges femte største by og har 84.476 innbyggere. Bare ifjor ankom det nesten like mange innvandrere som det bor i hele denne byen.

Med en utvandring på 31.200 mennesker, sitter vi igjen med et (nesten) nytt Skien – på ett år. Dagens Skien har 53.052 innbyggere, mens 2012 altså innebar en økning i innvandrerbefolkingen på 47.300.

Flybilde_Skien

For øvrig er bildene tatt fra regjeringens nettside, under den glade overskrift: Fremtidens byer. Ja, det kan nok tenkes. I meget nær fremtid også, for Skien er i realiteten neste års by, ettersom innbyggertallet der nesten tilsvarer antallet innvandrere som bosetter seg i Norge hvert år.

Samtidig har vi ledere som sier dustete ting som: – Vi må ta demografien på alvor. At vi har ledere som må understreke noe som burde være en selvfølge, er ikke noe godt tegn. Å følge med på et lands demografiske utvikling og planlegge deretter er en av ledelsens viktigste oppgaver. Gullkornet stammer riktignok fra helseminister Jonas Gahr Støre, men han er ikke alene. Fengslene våre er fulle, skolene våre likeså og kapasiteten ved sykehusene i særlig Oslo-området er sprengt. På grunn av en eksplosiv befolkningsvekst som hovedsakelig er innvandringsdrevet. Alt mens det eneste politikere og det som skulle vært ledere klarer å vrenge ut av seg er floskler. Er det noen som tror at landets ledelse i det hele tatt har kontroll? At de fører en langsiktig politikk for at Norge skal klare å absorbere alle innvandrerne, så det er bolig, skoleplasser, arbeid, sykehusplasser, helsetjenester, velferdsytelser og andre offentlige tjenester til alle; også dem som bor her fra før? Når vi vet at Oslo bare fire år etter at Stoltenberg-regjeringen nedla Aker sykehus trenger flere sykehusplasser og det nyoppførte Universitetssykehuset i Akershus allerede er fullt – begge deler på grunn av en tilsynelatende uforutsett befolkningsøkning i form av innvandring – får den tro det den som vil. Norske politikere driver åpenbart ikke med langsiktig planlegging.

På alle andre områder ville en så uhemmet vekst fått alarmen til å gå for lengst. Likevel er det taust fra de fleste norske politikere – Frp unntatt – og redaksjoner, om de da ikke finner på alskens taskenkunster for å skjule hvor stor innvandringen faktisk er.

Norge vokser altså med hele Skien i året, mens vi har flere enn hele Hønefoss i forskjellige asylmottak. Hvis dette er for lavt eller for strengt, hva er da nok for snille norske politikere, journalister og aktivister?

Samtlige som mener at vi enten bør opprettholde dagens innvandringsnivå eller liberalisere innvandrings- og asylpolitikken bør avkreves svar.

Og det ganske snart, for jo lenger vi venter, desto flere nye, årlige Skien må vi bygge.