Det er legitimt å være tilhenger av økt arbeidsinnvandring – med mindre det bare er skuespill til oppnåelse av forhandlingskort etter valget –, men det ville ha vært befriende dersom man slapp å høre så grenseløst mange grenseløse dumheter til støtte for denne oppfatningen.

Det spørs vel ikke om Høyres nestleder Bent Høie har satt sludderrekord så langt i valgkampen med denne åndfullheten:

– Nei, det er definitivt mangel på viktig arbeidskraft i Norge. Jeg er selv fra oljebyen Stavanger, som er komplett avhengig av utenlandsk arbeidskraft – ikke minst fra land som India og Pakistan, sier Høie.

Når folk i våre dager ikke klarer å kommunisere med hverandre, så henger det muligens også sammen med at de ikke lenger kan ordentlig norsk? Komplett avhengighet av tilgang på et eller annet betyr at manglende tilgang er helt eller bortimot fatalt, eller hva? Som mennesker er vi av organiske grunner f.eks. komplett avhengige av oksygen.

Ifølge statistikk offentliggjort av Stavanger kommune, er det 931 indere og 568 pakistanere i Stavanger i 2013.

Det er ikke helt enkelt for uinnvidde å spore opp helt ferske tall over indernes og pakistanernes yrkesdeltagelse dertilbys, men om man aksepterer en rapport fra 2009 som kilde (Helge Brunborg slipper jo unna med tall fra 2006 selv om han har ferske opplysninger), så er det mulig å kaste en smule lys over Høies påstand.

Hva inderne angår, så var det få av dem som overhodet satte sin fot i Stavanger før 2006, og av personer i yrkesaktiv alder utgjorde de tre år senere ca. 300, hvorav noe over halvparten faktisk var yrkesaktive (lav sysselsetting av indiske kvinner) og ni av ti arbeidet i tjenesteytende næringer. For pakistanernes vedkommende opplyser rapporten at de var 270 i alt, hvorav arbeidsstyrken bestod av 185 personer, og yrkesdeltagelsen var ca. 60 prosent.

Om man anvender de gamle prosentandelene for yrkesdeltagelse på de nyeste folketallene, skulle det bli noe slikt som åtte hundre arbeidere fra det indiske subkontinent i Stavanger, en by med 130.000 innbyggere. Det er altså neppe slik at man ikke får oljen opp av havet uten disse personene. Det er den vi er «komplett avhengige» av, eller hva? Og om det skulle befinne seg noen oljeingeniører blant disse åtte hundre, kunne de ved hypotetisk behov enkelt ha vært erstattet av franske eller italienske kolleger – dog mot høyere lønn.

Lønn, ja. Det er kanskje der bikkja ligger begravd? Om ikke akkurat oljeingeniørers lønn, først og fremst?

For sannheten er nok snarere at de av Høies velgere som har ansatte i serviceyrker i Stavanger, kan betale arbeiderne sine litt mindre så lenge det er en jevn tilgang på innvandrere i byen. De synes nok at de er «komplett avhengige» av den ekstra profitten en pool av mennesker avstedkommer.

Og baksiden av den resulterende medaljen med billige tjenester og måltider til andre Høie-velgere, er antydet i en kronikk i Aftenbladet den 10. mai: Det er 12.000 fattige i Stavanger, for en stor del minoritetsspråklige. Kanskje man heller skulle prøve å involvere menneskene som faktisk lever i Norge litt mer, snarere enn å hive dem i grøfta og hente inn noen nye, som om de var en slags vare?

Neida. Bent Høie vil heller at Norge skal bli mer som Dubai, som om nordmennene ikke hadde forfalt tilstrekkelig allerede. Var det ikke en bedre løsning for alle parter om Høie nøyde seg med selv å bli mer som Dubai ved å flytte dit?

 

E24: Høyre vil sette fart på arbeidsinnvandringen